Oracle – ett av världens största mjukvaruföretag – finns sedan i somras i Karlstad. Anledningen är den kompetens som finns här och har sin grund i företaget Incomit.

Oracle Corporation – med Larry Ellison som VD på huvudkontoret i San Francisco – har över 84.000 anställda i 145 länder. Sedan juni 2008 finns företaget även i Karlstad då Oracle köpt BEA Systems som i sin tur köpte Incomit 2004.

Genom förvärvet av BEA Systems har Oracle stärkt sig på telekom-marknaden med bland annat en teknikplattform (WebLogic Communications Platform) som bygger på teknologi med delar från Karlstad. WebLogic-sviten bestod av två huvudprodukter – WebLogic SIP Server och WebLogic Network Gatekeeper. Namnet på denna produktportfölj hos Oracle är ”Oracle Communications Service Delivery”.

”Gatekeeper är i princip den produkt som började utvecklas av Incomit – men vi svarar även för integrationstekniken i SIP-servern”, förklarar Anders Lundqvist.

Gatekeepern övervakar samt exponerar telekomtjänster som avgiftshantering, samtal, positionsbestämning, SMS- och MMS-tjänster medan SIP-servern används för att utveckla och använda tjänster som är anpassade till SIP (ett Internet-protokoll som behövs för att hantera multi-media tjänster i dagens IP- och framtidens IMS-nät).

”Idag används vår teknologi av teleoperatörer och andra tjänsteleverantörer över hela världen för olika slag av webbaserade mobiltjänster – och efterfrågan ökar i takt med att mobilmarknaden växer”, berättar Thomas Grönberg.

Anledningen är att teleoperatörerna behöver fylla sina nät med tjänster som ger intäkter. Med WebLogic-lösningen – som bygger på öppna standarder – är det möjligt att använda även komplexa IT-tjänster i telenätet.

Anders Lundqvist och Thomas Grönberg var med som grundare när Incomit startades år 2000 i Karlstad av utvecklingsingenjörer som tidigare arbetat på Ericsson.

”Karlstad var redan då ett tungt kompetenscentrum inom telekom som alltid varit tidigt ute med ’morgondagens’ lösningar”, förklarar Thomas Grönberg och tillägger: ”Idag vet vi att Incomit som litet företag var för tidigt ute”.

Därför var det bra att det amerikanska företaget BEA Systems köpte Incomit år 2004, enligt Anders Lundqvist: ”Det gav oss helt andra möjligheter att komma ut på marknaden som då också var mogen för våra produkter”.

Då hade Incomit 30 anställda varav hälften flyttade till BEA Systems i San Francisco för att arbeta med produktutveckling medan resten fick Stockholm som utgångspunkt för att arbeta med försäljning och tekniskt säljstöd i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Efter ett par års ”hemlängtan” och veckopendlande fick kärntruppen i Incomit-gänget möjlighet att etablera ett BEA Systems-kontor i Karlstad.

”Företaget ville inte förlora den tekniska kompetensen samtidigt som det finns en stark tradition för nätverkande kring IT och telekom genom Compare och universitetet som är bra för vår fortsatta utveckling”, säger Thomas Grönberg.

I juni 2008 tog Oracle över BEA Systems. Verksamheten fortsätter som tidigare men nu med en ännu starkare aktör på den globala marknaden. Karlstad-kontoret ingår nu i Oracle Communications Global Business Unit – en enhet med totalt cirka 1.200 anställda globalt.

Oracle har idag sju anställda i Karlstad som alla var med från starten av Incomit – på bilden från vänster: Thomas Grönberg, Anders Lundqvist, Andreas Wilde, Ulf Skogström, Thomas Svensson, Torbjörn Trelsmo och Jörgen Paulsson.

”Vi arbetar med utveckling tillsammans med våra kollegor i San Francisco och är erkänt duktiga på systemintegrationer för att anpassa våra produkter till kundens behov – men den dominerande uppgiften för oss är tekniskt säljstöd”, berättar Anders Lundqvist.

”Åtta år efter starten av Incomit har vi nu fått lön för mödan”, summerar Thomas Grönberg: ”Vår tekniklösning har ’överlevt’ och är etablerad i en produkt med många nöjda kunder över hela världen, vi är en viktig del i ett av världens största mjukvaruföretag och vi har återigen möjlighet att expandera i Karlstad”.

Och han ser gärna att Oracle utnyttjar möjligheterna på Sätterstrand:

”Här finns en miljö och infrastruktur som passar oss bra. En stor del av vår produktutveckling sker i USA – men den stora marknaden och de mest avancerade kunderna finns i Europa. Det vore en fördel för både oss och våra kunder att kunna testa våra lösningar närmare våra kunder”.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss