Två år har gått sedan uppbrottet, som enligt Christofer Järlesjö skedde utan intern dramatik. Two är dessutom fortsatt en del av Combined Exellence, och många nyckelfunktioner hos andra av koncernens bolag finns fortsatt kvar i huset på Kungsgatan.

– Egentligen hände ingenting på personalsidan. Och de allra flesta var positiva, i alla fall efteråt, även om en del säkert funderade på hur det skulle bli. Det blev helt rätt. Sedan är det klart att det har gått bra för oss, hade det gått dåligt hade det varit en annan story, säger Christofer Järlesjö.

Precis som de flesta bolag i IT-branschen jobbar Two hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ur det perspektivet hjälpte beslutet att lyfta ut verksamheten, som är inriktad på affärssystem och beslutsstöd, till att skapa en starkare ”vi-anda” i det nya bolaget.

Trivs med öppenhet

En del i det är att man under parollen ”Happiest team” jobbat mycket med att låta personalen ha stort inflytande över vad som ska göra Two till en bra arbetsplats. Det rymmer exempelvis en uttalad strategi om transparens i företaget, vilket lett till toppbetyg i medarbetarundersökningar.

– Jag är superglad att vi får högt betyg där. Och vi vågar ta upp dåliga grejerna inom bolaget också. Jag tror det är viktigt. Det handlar om allt från vilka nya kunder som är på väg in till hur resultatet ser ut, säger Christofer Järlesjö.

Kontinuitet på personalsidan är också viktigt för många av de långa affärsrelationer Two har till sina kunder. Utan duktiga medarbetare som trivs är det svårt att leverera ett sådant koncept, tycker Christofer Järlesjö:

– Det är en sak att kunna rekrytera men du måste också vara en grymt bra arbetsgivare för att kunna behålla personalen. Allt ditt värde i bolaget går hem varje dag, kommer de inte tillbaka är du inte värd någonting.


Nöjda medarbetare som trivs och stannar kvar är en förutsättning för att lyckas, tycker Christofer Järlesjö.

Kompetensfrågan är dessutom den kanske viktigaste anledningen till att Two har gått med som medlem i Compare.

– Vi vill från Twos sida givetvis kunna bidra till att göra vår region mer attraktiv. Det är win-win för att vi ska kunna utveckla oss i framtiden genom kompetens och innovation. Kompetensförsörjningen är A och O för vår fortsatta utveckling. Där tycker jag Compare är en bra plattform för företagen i regionen.

Att tänka långsiktigt är också en av utmaningarna när det handlar om produkterna, där Twos tonvikt ligger på affärssystemen Jeeves och NetSuit. Enligt Christofer Järlesjö ser många företag ändå kanske bara några år framåt, trots att ett eventuellt skifte av affärssystem vänder upp och ner på vardagen.

– Många är rädda för att göra det, för då är man inne och rotar i det allra heligaste. Och det är jobbigt att byta affärssystem! Många har redan fullt upp 100 procent av sin arbetsdag, sedan ska man lägga på ett jätteprojekt. Det viktiga är att man kan avsätta tiden och att man har stöd från ledningen, så att det är prioriterat, säger Christofer Järlesjö.

I slutändan menar han att ett väl fungerande affärssystem kan vara avgörande i racet om kunderna.

– Mycket handlar om att göra kunderna mer nöjda. Har man exempelvis dålig koll på det man ska leverera ut, det kanske tog i snitt 48 timmar och man kan få ner det till åtta timmar med ett bra systemstöd. Hade man inte haft det systemstödet hade inte kunderna varit kvar, säger Christofer Järlesjö.

Åldrande teknik en affärsrisk

Risken att jobba i ett för gammalt system kan däremot bygga upp en ”IT-skuld”, menar Christofer Järlesjö. Och enligt statistik från Visma har tre av fyra svenska bolag affärssystem som är mer än tio år gamla.

– Många kan också sitta i gamla tekniska miljöer, vilket innebär att om deras server går ner så kan man inte ens hitta licenserna och få upp den igen. Det är en jättestor affärsrisk.

Vad tycker du har varit den häftigaste utvecklingen under sex år som chef för verksamheten?

– Det som är jättespännande på affärssystemsidan är att nu händer det på riktigt med AI-delarna. Hur man har kommit vidare med att hjälpa användarna, så att allt ska vara snabbare och effektivare. Exempelvis inom automation. Systemen har blivit klart mer sofistikerat, säger Christofer Järlesjö.

Om man ser till beslutsstöd, där Two satsar på Power BI, tror han att framtiden ligger i att kunna blicka just framåt istället för tvärtom.

– Till exempel AI och machine learning och att man kan se hur allt utvecklas i data, då pratar vi om big data också. Det handlar om att få svar på vad vi vågar satsa på, med hjälp av data utifrån så kan vi sia mer än vad vi kan göra med den information vi har själva. Data vi inte ens kan förstå bara i våra huvuden. Men det är ganska få som är där idag. Det handlar fortfarande mycket om att titta bakåt på data, sedan gissar man framåt.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Two
Kungsgatan 12
65224, Karlstad

+46 10 140 62 00

info@two.se

https://two.se