CGI förlänger samarbetet och tecknar ett nytt avtal med Trafikverket gällande CGI:s HR-system Heroma. Tillsammans med Trafikverket fortsätter CGI nu det arbete som syftar till att utveckla Trafikverkets HR-processer.

Systemet ska levereras som Saas-tjänst för cirka 7 000 användare inom Trafikverket. I leveransen ingår även drift, underhåll och support. Avtalet är tecknat för sju år med option på förlängning sex år och uppgår till ett värde av cirka 20 MSEK.

Trafikverket har valt Heroma som systemstöd för både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet inom bland annat självservice, löneadministration, lönerevision, schemaläggning, rehab, rekrytering samt kompetens.

”CGI har sedan tidigare ett nära samarbete med Trafikverket som strategisk IT-tjänsteleverantör och vi är väldigt glada över att få hjälpa Trafikverket att vidareutveckla sin HR-funktion”, säger Monika Lundberg, ansvarig för region Nord inom CGI Sverige. Heroma förenklar och förbättrar hela spektrat av arbetsuppgifter och processer inom HR vilket stöttar både nuvarande och framtida behov.

CGI har stor erfarenhet av att hantera den typ av leverans som Trafikverket efterfrågade i ansökningsinbjudan för HR-system och vi har ett flertal liknande leveranser för ett antal kunder i Sverige och i Europa samt övriga världen inom både offentlig och privat sektor.

Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led – från administration till planering och uppföljning. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet.

rafikverket (TRV) ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar samt vägar. TRV bildades vid en sammanslagning år 2010 av Vägverket, Banverket, Rederinämnden, Rikstrafiken m fl. mindre myndigheter. TRV har ca 6 500 anställda på 120 orter med huvudkontor i Borlänge. TRV omsätter cirka 54 miljarder SEK i form av anslag och andra intäkter.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!