LearningWell – ett oberoende verksamhets- och IT-konsultbolag med dotterbolag på fem orter i Sverige – fortsätter storsatsningen på Karlstad.

Nu senast genom att rekrytera Tord Larsson-Steen (bilden) som VD för LearningWell West AB (Karlstad), vice koncernchef i LW LearningWell Group, VD i LearningWell Management Consulting AB och styrelseordförande i LearningWell Syd AB.
 
”Vi är mycket glada över att ha Tord Larsson-Steen på plats och vi känner att det här kommer att hjälpa oss att ta vår koncern till nästa nivå i utvecklingen”, säger Claes-Erik Frölund som är koncernchef i LearningWell: ”All den erfarenhet som Tord byggt upp under åren kommer att komma väl till hands inom LearnignWell när det gäller affärsmässighet och skapande av mervärde för alla”.
 
LearningWell har tung expertis inom ett flertal områden såsom strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemintegration på fem orter i landet – Nyköping, Stockholm, Helsingborg, Västerås och Karlstad.

Karlstad koncernens testkompetenscenter
 
Karlstad är LearningWell-koncernens testkompetenscenter. En anledning är den regionala satsningen på test av IT-system i Värmland som bland annat  lett fram till Nordic Medtest – ett nationellt testcenter för IT-tjänster i vården som drivs av Landstinget i Värmland. LearningWell är ett av de företag som tecknat ramavtal med Nordic Medtest för tjänster inom test och testledning.

”Det finns en växande marknad i Värmland för vår kvalificerade testexpertis samtidigt som vi ser stora möjligheter i Norge och Oslo – bland annat genom den regionala satsning som görs i Värmland för att skapa affärskontakter med den norska marknaden”, förklarar Tord Larsson-Steen.
 
I sin nya roll som vice koncernchef kommer Tord Larsson-Steen att verka för mer samarbeten mellan kontoren och bolagen inom LearningWell.  ”Vi ska bli bättre på att dra nytta av vår styrka som koncern med totalt snart 60 duktiga konsulter som redan jobbar i mycket avancerade uppdrag för bland annat Nordic Medtest, Försvarsmakten, kärnkraftsindustrin, logistikföretag och olika myndigheter”.
 
Tord Larsson-Steen kommer närmast från InPort (Intelligent Port Systems AB) i Karlstad där han varit VD sedan 2011. Tord är född och uppvuxen i Säffle där han arbetade på BTG Pulp & Paper Technology från 1989 till 2007 med ett mellanspel som IT-konsult på Data Sweden i Säffle under tre år. Från 2000 var han BTG-koncernens globala IT-chef. 2007 till 2011 var Tord CIO för börsnoterade bolaget Opcon AB och var verksam i koncernledningen.

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se