På senaste Compare-lunchen var Petter Falk, från forskningsinstitutet RISE, på plats och berättade om deras arbete med tjänsteinnovation, innovationsledning och datadrivna processer. Petter, som jobbar inom RISE Service Labs, delade med sig av konkreta exempel på hur företag, idéburen sektor och offentlighet kan jobba med tjänsteinnovation på nya moderna sätt. 

Med ett arv av att mäta och hålla koll på saker, testa och utveckla, ett exempel på det är Fröken Ur, har RISE gått från Statens provningsanstalt till att idag vara en möjliggörare för dem som vill lösa samhällsutmaningar. Uppdraget är att samverka mellan näringsliv och offentlig sektor för att skapa innovation.

– Vårt uppdrag är att lösa komplexa samhällsproblem. Att lösa problem som gamla strukturer skapat. Det gör vi genom att experimentera, testa och skala upp tjänster och processer som skapar nya värden, berättar Petter. Det kan vara allt från nya typer av livsmedel till nya affärsmodeller.

Ny kunskap och förnyelse i samhälle
Genom sina testbäddar, tjänstelabb och innovationsprojekt skapas ny kunskap och förnyelse i samhälle. Petter lyfte flera intressanta projekt som de jobbar med just nu. Ett av dem är xKRP – Experience Community Data Lab Kronoparken som är ett konceptuellt datalabb som syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från Kronoparken i Karlstad . ​

– Tack vare Compares lunch och Petters pedagogiska beskrivning av begreppet tjänsteinnovation har ett för mig lite oklart ämne blivit lite tydligare och det väckte stort intresse hos mig för att veta och arbeta mer med frågan. Att tänka till hur vi med innovativa idéer kan förbättra våra tjänster och underlätta människors vardag är givetvis en fråga in i framtiden, säger Sandra Sundbäck, deltagare på lunchen från Advant Produktionsbyrå.

Läs mer om RISE Service Labs och pågående projekt här

Nästa Compare-lunch äger rum den 1 december då får vi besök av Erik Wästlund från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Han berättar om deras forskning om att involvera användaren i företags digitaliseringsprocesser genom att förstå dess beteenden och upplevelser på nya sätt

Läs mer och anmäl dig här