LIFE Academy arbetar med utbildningar och nätverksbyggande inom ramen för Hållbar utveckling. Som en del av detta genomförs SIDA-finansierade utbildningsprogram (ITP = International Training Programmes). Just nu pågår ett program som syftar till att utveckla användandet av ICT i utbildningssystemet; ”ICT and Pedagogical Development”. I onsdags gav Tina Thörner en inspirationsföreläsning för gruppen.

 ITP (International Training Programmes) är utbildningsprogram som genomförs med deltagare från utvecklingsländer. Programmen löper över 18 månader och är uppdelade i ett antal faser. LIFE Academy genomför varje år fyra till sex ITP-program. Under fas 1 av programmet genomförs ett Internet-baserat uppstartsarbete där deltagarna får definiera ett förändringsprojekt som de skall arbeta med under programmet. Fas 2, som är 4 veckor lång, är förlagd till Sverige (till stora delar i Karlstad) och består av ett antal studiebesök, föreläsningar och arbete med det egna projektet med handledning från LIFE Academy. Fas 3 utförs i hemlandet och syftar till att utveckla deltagarens projekt. Fas 4, som pågår i en vecka, genomförs normalt i ett av deltagarländerna och är en utvidgning av Sverigefasen, med studiebesök och föreläsningar, samt avrapportering av projekten. Fas 5 sker i hemlandet och innehåller en avslutning och en summering/avrapportering av projektresultaten.

I tisdags (1/9) startade Sverigefasen av LIFE Academys senaste ITP; ”ICT and Pedagogical development”. Detta program har deltagare från 9 länder (Bangladesh, Kambodja, Kosovo, Liberia, Nordkorea, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zimbabwe).


Deltagare från 9 länder får nspiration av Tina Törner

I onsdags gästades gruppen av Tina Thörner som berättade om sitt liv, sina erfarenheter och vad som ger henne energi. Hennes bakgrund som rally-stjärna och världsmedborgare gav alla många stimulerande tankar och idéer. Hon berättade också om sin passion för kunskap och hur hon arbetar i Centralafrika genom att stödja ett barnhem.

Det nya projektet i Tinas liv är ett web-baserat utbildningskoncept, School for You (www.school4you.org ), vilket är ett sätt att förverkliga ”entrepernuerial learning” och som hon demonstrerade för gruppen. Verktyget öppnar för interaktivt lärande och är unikt i sitt sätt att arbeta med lärande och ”gameification”. Titta gärna på TV4s satsning ”SPRING” för att se verktyget i ”real life”.

Jag är jättetacksam att få komma hit och träffa alla dessa fantastiska människor, och jag hoppas att detta kan leda till mera nätverkande och samarbete i framtiden, sa Tina efter sin föreläsning.


Tina Thörner och projektledaren för utbildningsprogrammet, Sailaja Kurnool.

En fantastiskt spännande föreläsning, vi har alla fått en mental ”kick” av detta, sa Sailaja Kurnool.

I fortsättningen kommer fler föreläsningar (bl.a. Mats Ekholm, professor vid Karlstads universitet) och flera studiebesök att genomföras, man kommer t.ex. att besöka TIME-utbildningen och Sannerudsskolan i Kil. Dessutom kommer deltagarna att tillbringa en vecka i Stockholm under värdskap av Institutionen för Data och Systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Sverigefasen av ”ICT and Pedagogical development” pågår till den 24/9.

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/