Tillväxtmotor har pågått ett drygt år och det börjar så smått utkristalliseras vad som är de avgörande framgångsfaktorerna i bolagen. Det är i dagsläget 22 små och medelstora bolag i Värmland som ingår. Bolagen har vitt skilda affärsidéer. Men, det finns ett antal gemensamma faktorer i majoriteten av bolagen; brist på kunskap och därmed förståelse för digitaliseringens möjligheter till tillväxt.

När vi kartlägger bolagens processer, ser vi att det finns mängder med energitjuvar=tidssvinn=minskad lönsamhet. Det skapar stress, det blir sämre upplevd kvalitet och det äter upp den tänkta och välbehövda lönsamheten. Den digitala processen, skulle rent teoretiskt kunna löpa som en röd tråd genom hela processen, från ax till limpa och göra stor skillnad i alla led. Men, varför händer inget?

Nu har Compare och deras medlemmar sträckt ut handen och vi samlas på Innovation Park, torsdag den 25 februari kl. 14.00 för en genomlysning av behov och förslag på möjliga lösningar.

Anmäl dig här>>

Anette Rhudin Tillväxtmotor och Magnus Bårdén Compare