Heléne Thomsson, Thomsson & Partners, och affärskonsult Günther Hiltmann, Hiltmann Consulting gästade fredagens Compare-lunch för att i en inspererande workshop diskutera tillväxt i företag. När man pratar om tillväxt så betyder ordet olika för olika personer, det kan vara ekonomiska faktorer men även att ta vara på den kraft och de resurser som finns.

 

Det finns två typiska personlighetstyper, givare och tagare, där givarna är de personer som ger andra energi genom att hjälpa till och driva processen framåt. Tagarna är de personer som tar emot, de som inte vill få själva “görandet” utav någon annan.


– En stor faktor inom tillväxt är samspel, de som lyckas bäst i tillväxt är givarna. Det kanske inte händer direkt men på lång sikt så är det givarna som är mest framgångsrika, säger Heléne Thomsson.

 

Heléne Thomsson jobbar även som mental idrottstränare och har hjälpt många idrottare med den mentala biten för att lyckas i sin idrott. Hon menar att ett företag kan jämföras med lagidrott. Det gäller att samarbeta som ett lag och ligga i framkant för att vinna, Heléne tycker även att när man pratar om tillväxt i ett företag gäller det att ta in perspektiv från andra håll, bland annat idrotten.

 

Många olika tolkningar kring tillväxt

Under lunchen hölls en workshop där alla i mindre grupper fick berätta vad tillväxt var för dem. Några av värdeorden som dök upp kring tillväxt var ekonomisk tillväxt, förändring och innovation samt mänsklig tillväxt.

– Oavsett vilken ens tillväxtnyckel är så handlar tillväxt om att skapa mervärde, tycker Håkan Anderskär från Xmentor management.

 

 

Full aktivitet under workshopen med de företag som närvarade under lunchen.

 

Nytt format på lunchen

Den här Compare-lunchen var den första för hösten och med ett helt nytt upplägg från tidigare luncher. Istället för att använda sig av en traditionell föreläsning så bjöds det in till en workshop kombinerat med lunch.

 

– Det är bra att ni bygger vidare på att få företag att samtala mer med varandra, det öppnar upp och skapar diskussion mellan företagen vilket jag tror är jätteviktigt, säger Emelie Löfman, Autotech.

 

– Jättebra, är redan såld på det upplägget, jag hörde om föreläsarna redan i våras och blev intresserad redan då. Det är bra, det här upplägget blir interaktivt, säger Marlene Gustavsson på LIFE Academy.

 

Workshopen användes för att få företagen att tänka på nya sätt och väcka nya tankar kring tillväxt,  samverkan och lagspel inom företaget.

 

– Det har gett ett nytt sätt att tänka på och olika parametrar. Dagens ämne och mer specifikt lagspel är väldigt intressant för det är det som vi jobbar med, vi utbildar och det handlar om att jobba i lag, fortsätter Marlene Gustavsson.

 

– De tankarna har funnits sedan tidigare och det känns bra att man då tänker åt rätt håll. Jag känner igen det med att jobba som lag, men vi använder andra ord (familj) men jobbar mycket för det. Vi jobbar mycket med att ta tillvara på den kompetensen som finns, säger Emelie Löfman.

 

Text och foto: Mikael Larsson