”Jag är mycket imponerad av vad som åstadkommits i energiprojektet kring Compare Testlab”, säger Carl-Harald Andersson, miljö- och hållbarhetsansvarig på Tieto, efter ett seminarium om energieffektivisering av datorhallar med Sätterstrand som praktikfall.

”Tieto Test Centre på Sätterstrand är en del i vår satsning på Grön IT som nått mycket långt – och som vi ska vara stolta över och dra nytta av”, konstaterar Carl-Harald Andersson.

Tieto var tidigt ute med miljötänk kring datacenter:
”Redan 1978 började vi återvinna värme från vårt datacenter i Stockholm för att värma upp våra egna och intilliggande kontor – och vårt nya datacenter i Stockholm kommer förmodligen att bli ett av de säkraste och mest miljövänliga datacentren i världen”, sade han på seminariet och betonade vikten av Grön IT:

”Därför är det roligt att Sätterstrand lyckats så bra – det är ett steg framåt i vårt miljöarbete”.

Tieto Test Centre på Sätterstrand driver sedan flera år tillbaka testverksamhet på distans från R&D-center i bland annat Ryssland, Indien och Kina.

Stefan Andersson, ansvarig för verksamheten, initierade tidigt ett attitydprojekt för att få användare att stänga av utrustning på distans – och därmed spara energi.

”Idag vet vi att även små insatser kan ge stora besparingar för både oss och våra kunder”, konstaterar Stefan Andersson: ”Vi sparar ström, miljö och pengar genom ett enkelt musklick – och vi har inte sett någon ökad förslitning på utrustningen”.

Under ett år minskade förbrukningen med 133.514 kWh (vilket motsvarar en årsförbrukning av hushållsel till 17 villor) och kostnaden sänktes med cirka 119.000 SEK.

Tietos interna attitydprojekt har under det senaste året integrerats med det svensk-norska energiprojektet som drivs av Compare i samarbete med en rad aktörer och stöd från bland annat EU.

För att nå målet – att minska energiförbrukningen med 30 procent i datorhallarna på Sätterstrand – initieras, testas och utvärderas kontinuerligt nya åtgärder: Det kommunala energibolaget återvinner energi från datorhallar som fjärrvärme för att bland annat värma upp ett badhus på området. Andra åtgärder som testas är att använda likström istället för växelström och att byta ut lysrör med LED-belysning.

”Samarbetet med andra aktörer stärker energiprojektet på Sätterstrand – och det bidrar till att stärka Tietos satsning på Grön IT”, säger Stefan Andersson.

”Samarbetet med Hammarö Energi är något unikt”, tillägger Carl-Harald Andersson: ”Genom att återvinna värme från servrar kan de sänka energikostnaden för att producera fjärrvärme med 30 procent vilket kan sänka energipriset till slutkund med 20 procent – det är inte dåligt”.