Tietos hållbarhetsrapport 2015 har publicerats – Corporate Responsibility Report 2015

Tietos sjunde hållbarhetsrapport baserad på Global Reporting Initiative (GRI) har publicerats. Rapporten presenterar Tietos prestationer under 2015 gällande hållbarhet och ansvarsfullt företagande, samt arbetet mot företagets långsiktiga hållbarhetsmål: minimera miljöpåverkan, vara en etisk föregångare i samhället och skapa värde åt alla intressenter.

En av höjdpunkterna under 2015 är de fortsatt minskade CO2-utsläppen. Tietos rapporterade CO2-utsläpp minskade med 3 % år 2015 till 31 kton CO2. Bolagets klimatinitiativ fokuserar på ökad energieffektivitet i kontor och datacenter samt minskat affärsresande. 

“Jag är mycket glad att se att våra CO2-utsläpp fortsätter att minska”, säger Christer Mattson, chef för Corporate Responsibility på Tieto. “Vi hjälpte även våra kunder att minska sina CO2-utsläpp med hjälp av våra tjänster. Baserat på våra beräkningar av miljöeffekterna av våra digitala transaktionstjänster, minskade kundernas CO2-utsläpp med 223 kton år 2015 enbart med dessa tjänster. Vi är övertygade om att IT kan spela en viktig roll i hållbar utveckling, och ser fram emot att fortsätta utforska detta område.”

Under året ökade Tieto även täckningen av sitt miljöledningssystem (EMS), som idag omfattar 95 % av Tietos medarbetare globalt. Därmed nådde bolaget målet om att miljöcertifera alla kontor och data center med över femtio anställda enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Den breddade täckningen ger en god grund för att ytterligare utveckla miljöprestandan framöver.

Tieto arbetar också aktivt för att implementera sina etiska riktlinjer i affärsverksamheter och leveranskedja. Vid utgången av 2015 hade över 70 % av Tietos medarbetare genomgått företagets interaktiva e-kurs om bolagets uppförandekod och antikorruption. Antalet leverantörer som antagit Tietos uppförandekod för leverantörer motsvarar 81 % av totala inköp.

Tietos Corporate Responsibility Report 2015 är utarbetad i enlighet med GRI G4:s -riktlinjer (nivå Core). Rapporten är externt granskad i enlighet med den internationella standarden International Standard on Assurance Engagements) (ISAE) 3000 (Revised). Tietos rapport om ansvarsfullt företagande utgör också bolagets årliga Communication on Progress (COP) i enlighet med FN:s Global Compact (GC)-krav, där den är kvalificerad för nivån GC Advanced.

Rapporten är tillgänglig online (engelska) på ar2015.tieto.com/en/annual-report/corporate-responsibility. Rapporten kan även laddas ned som en pdf-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Mattsson, chef för Corporate Responsibility, Tieto, christer.mattsson[at]tieto.com, +46 705 86 80 30

Maija Tenhunen, CR Manager, Tieto, maija.tenhunen[at]tieto.com, +358 207 279 897

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i cirka 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se