TietoEnator har tagit initiativet till att etablera ett oberoende kompetenscenter i Karlstad inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system.

Genom Compare pågår nu arbetet med att samla regionens intressenter inom området för att identifiera lämpliga spetskompetensområden för en global marknad.

Kompetenscentret är ett av de satsningsområden som diskuteras för regionens tillväxt i det arbete som Länsstyrelsen i Värmlands län genomför med anledning av försvarets neddragningar i regionen.

”Bör vara neutralt och oberoende”

– Det finns enorma behov och därmed affärsmöjligheter – men för att lyckas på en global marknad tror vi att kompetenscentret måste vara neutralt och oberoende, sade TietoEnators platschef i Karlstad Bengt Möller när han presenterade förslaget på ett tillväxtseminarium.

Därför har TietoEnator tillsammas med Compare tagit initiativet till att försöka etablera ett kompetenscenter tillsammans med Karlstads universitet och andra företag med lämpliga spetskompetenser.

”Compare en bra plattform för samverkan”

– Compare är som neutral IT-stiftelse en bra plattform för den regionala samverkan som krävs för detta, enligt Bengt Möller.

I ett initialt skede är tanken att titta närmare på affärsmöjligheterna inom det nätverksbaserade försvaret (NBF) – den största enskilda IT-investeringen i Sverige under de närmaste fem åren.

– Experimentverkstäder för att testa koncept kommer att starta under 2005 – där vill vi i Karlstad gärna vara med, deklarerade Bengt Möller.

Öppna plattformar även för affärskritiska system

Bakgrunden är den utveckling som nu sker på telekom-marknaden – en stark trend mot öppna plattformar för affärskritiska system där egenutvecklade ”propreitära” plattformar ersätts med öppna ”kommersiella” plattformar.

– Vi på TietoEnator i Karlstad kan telekom-branschen – men utvecklingen och behoven gäller även andra branscher som processindustri, övervakningssystem, trafikledning, försvarssystem etcetera, enligt Bengt Möller.

Telekom-leverantörerna vill köpa färdiga plattformar och komponenter för att sänka kostnaderna och förkorta leveranstiderna. Men det innebär också mycket stora problem och svårigheter.

Extrema krav på robusthet, tillgänglighet och interoperabilitet

Telekom är affärskritiska system som ställer extremt höga krav på robusthet och tillgänglighet – därför måste kunderna vara garanterade att de nya plattformarna och modulerna fungerar.

På motsvarande sätt ställs det mycket höga krav på interoperabilitet i telekom-nät – det vill säga både gamla och nya plattformar och moduler måste fungera ihop.

Dagens globala nät är gigantiskt stora och har allt från fast telefoni med gamla bakelittelefoner till fjärde generationens mobilsystem med TV i mobilen.

Dessutom har de flesta nätoperatörerna utrustning från flera leverantörer.

Samlar regionens intressenter inom området

– Det finns gott om problem att lösa – men därmed också enorma möjligheter till effektiviseringar, besparingar och snabbare time-to-market, förklarade Bengt Möller.

TietoEnator i Karlstad har djup kompetens inom området – liksom Karlstads universitet och andra företag i regionen.

– Därför finns förutsättningarna för att bygga upp ett kompetenscenter i Karlstad inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system, sade Bengt Möller.

Genom Compare pågår nu arbetet med att samla regionens intressenter inom området för att identifiera och välja ut lämpliga spetskompetensområden.

Därefter kommer vi att paketera erbjudandet och etablera ett oberoende kompetenscenter i Karlstad inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!