Lars Ragnarsson, Tieto, gav under fredagens Compare-lunch inspiration om hur de har jobbat inom Tieto med ”start-up företag i företaget”, att gå från ide till handling och leverera ett resultat som bidrar till hela företagets utveckling. 

Det görs flera satsningar på innovation i Värmland, Communicare driver projektet Ung idé, som syftar till att få fram de unga entreprenörerna runt om i Värmland, Compare driver innovationsprojektet NDHC som syftar till att genom test av idéer och prototyper i verkligheten få till en allt mer innovationsdrivande offentlig sektor, och Innovation Park är samlingsplatsen i Karlstad där idéer kan växa och utvecklas tillsammans med relevanta nätverk och kunskap. Men hur jobbar man med innovation i etablerade företag idag? Lars Ragnarsson har själv gjort resan som start-up företag, fast i företaget han jobbar i, Tieto. 

Tydlig satsning på innovation
Tietos nya strategi innebar att man skulle göra en tydlig satsning på innovation. Och det gjorde man genom att samla in idéer från samtliga anställa på Tieto i hela världen. 

Detta i sig var inget nytt, och det fanns de som ansåg att detta hade man försökt tidigare utan några egentliga resultat. Men denna gång gjorde man det i en transparent process som alla kunde följa. Alla som valde att vara med och lämna in sin idé, skulle också sätta ihop ett team runt idén. Därefter innehöll processen ett pitch-moment som tog vidare tio affärsidéer, utveckling av affärsmodell, utbildning och Dragons den, där de tävlande skulle kunna svara på hur de skulle få skjuts på sin idé inom sex månader. 

Lars och hans team kom långt i processen, och han ser den största utmaningen för ett start-up-företag i företaget är att inte bli färgad av moderföretagets inarbetade strukturer. 

– Det handlar om att våga använda nya verktyg, gentemot de vanliga, för att bryta mönster. Det är först då man kan skapa en start-up-mentalitet, menar Lars. 

Start-up-företagen jobbade igenom processen tillsammans, och även om det var konkurrens lärde man också mycket av varandra. 

– Det är viktigt att man ser start-up-företaget som en process man jobbar igenom ordentligt i flera steg, inget man gör en enskild happening kring, fortsätter Lars.  

Ledningen stod för utbildning och support, men arbetstiden fick man själv lägga in i processen. Att det handlar om de egna drivkrafterna blir tydligt inte minst när det är dags för exit. Lars menar att man måste gå till sig själv, är det innovation och skapande som man tycker är det intressanta, då kanske man lämnar över och startar upp något nytt i det befintliga företaget. Alternativet är att följa med idén ut från moderföretaget och vara med på resan när start-up företaget står på egna ben.