Genom att samutnyttja testutrustning på Sätterstrand bidrar två Compare-företag – Tieto och Relacom – till att effektivisera testverksamheten för en gemensam kund.

”Detta är det första konkreta exemplet på en av idéerna med satsningen på testlabbet – att genom samutnyttjande av dyr infrastruktur hitta synergier som är bra för alla parter”, säger Sven Wedemalm som är ansvarig för Compare Testlab på Sätterstrand.

Tidigare har verifieringstestare från Relacom Consulting åkt till Tyskland för att få tillgång till lämplig HW-plattform för sina tester.

”Nu kan vi göra det på Sätterstrand där Tieto har den hårdvara vi behöver vilket spar tid och pengar för både oss och vår kund”, säger Jonas Widén på Relacom.

Tieto bedriver sedan etableringen av Compare Testlab en omfattande testverksamhet på en rad olika HW-plattformar som är placerade på Sätterstrand.

”Testutrustningen används för det mesta fullt ut av våra testare på kontorstid – men vi har tidsluckor i projekt och övriga tider som med fördel kan utnyttjas av andra”, säger Stefan Andersson på Tieto.

Det var efter ett studiebesök på Compare Testlab som Jonas Widén fick veta att den HW-plattform som Relacom behöver för sina tester finns hos Tieto på Sätterstrand.

”Eftersom vi och Tieto arbetar för samma kund men inte inom konkurrerande verksamheter såg vi möjligheten att samutnyttja utrustningen”, berättar Jonas Widén.

Nyligen genomförde Relacom det första testet över en helg – och det fungerade helt enligt planerna.

”För kunden och oss innebar det att vi inte behövde skicka iväg testare till Tyskland denna gång”, konstaterar Jonas Widén som är övertygad om att samarbetet kring test kan vidareutvecklas inom fler områden.

Stefan Andersson är också mycket nöjd med samarbetet mellan alla parter: ”Vi fick mycket gott stöd från vår gemensamma kund som med kort varsel lånade ut den utrustning som behövdes i vår infrastruktur för att Relacom skulle kunna utföra sina tester.”

”Samarbetet mellan Tieto och Relacom visar att vi kan leva upp till ett starkt krav från kunden – att genom samutnyttjande av den testutrustning som finns här på Sätterstrand hitta synergier för att effektivisera och sänka kundens kostnader för test”, förklarar han: ”Det här visar också att vi kan samverka – och det stärker ytterligare den regionala satsningen på testlabbet”.