Med sin nya strategi för åren 2016-2020 siktar Tieto på att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. Baserat på resultaten från den tidigare strategin satsar bolaget nu på innovation och tillväxt både i Norden och internationellt, med ökade investeringar särskilt i mjukvarucentrerade affärsområden samtidigt som den positiva finansiella utvecklingen väntas fortsätta.

Tieto ser en framtid där information är den starkaste drivkraften för ständigt ökande socialt och ekonomiskt värde. I takt med digitaliseringens framfart ökar efterfrågan för såväl datadrivna innovationer som nya affärsmöjligheter. Tieto eftersträvar en ledande roll i denna utveckling och kommer att stärka sin konkurrenskraft och tillväxt genom tre strategiska vägval: tjänster för ökat kundvärde, nordiskt ledarskap och internationell expansion samt aktivt deltagande och innovationssamarbeten i öppna ekosystem.

Strategin bygger på en stark grund bestående av unik branschkunskap och mjukvara, fullständiga livscykeltjänster, industrialiserad tjänsteleverans och effektiv verksamhetsdrift. Med den nya strategin avser Tieto att växa snabbare än marknaden och öka sin marknadsandel i Norden – särskilt i Sverige – med fokus på offentlig sektor samt stora och medelstora företag. Tillväxten stöttas även genom internationell expansion av utvalda lösningar för olika branscher. 

– Vår ambition är att vara det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. Sedan lanseringen av vår senaste strategi för fyra år sedan har vi förnyat verksamheten kraftigt. Vi har investerat i framtida tillväxtområden, rekryterat nya kompetenser och etablerat tre interna startups. Nu går vi in i en tillväxtfas och ökar investeringarna ytterligare för starkare innovation. Med våra avancerade teknologier, vår mjukvara och vårt arbetssätt ger vi kunder spännande möjligheter att förnya sina affärsverksamheter och skapa framtida innovationer, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef för Tieto.

Många företag och organisationer står inför utmaningen att både driva den befintliga verksamheten effektivt och samtidigt utveckla nya tjänster. Tieto strävar efter att öka kundnyttan främst genom 

– Industrispecifika lösningar: heltäckande branschlösningar baserade på ledande mjukvaruprodukter, systemintegration samt partnerskap som möjliggör optimerade verksamhetsprocesser

– Modernisering: standardiserade tjänstearkitekturer, integration av tjänster och förvaltning (SIAM), kognitiva teknologier och molnlösningar för ökad effektivitet och snabbare införande av ny teknologi

– Nya datadrivna affärer: nya sätt att förverkliga de möjligheter som den datadrivna ekonomin erbjuder och som möjliggör nya intäktsströmmar, bättre kundupplevelser och snabbare innovation

Som ett led i genomförandet av strategin anpassar Tieto sin organisation och verksamhetsstruktur. Den nya strukturen kommer att träda i kraft från och med den 1 juli 2016 och innebär att verksamheten fokuseras på tre industrigrupper (Financial Services, Public, Healthcare and Welfare och Industrial and Consumer Services) och fyra huvudsakliga tjänsteområden (Technology Services and Modernization, Industry Solutions, Business Consulting and Implementation och Product Development Services). 

Detta medför även förändringar i koncernledningen. Håkan Dahlström lämnar sin nuvarande roll som chef för offentlig sektor (Public, Healthcare and Welfare) för att istället ansvara för tjänsteområdet Technology Services and Modernization, där bland annat Tietos moln- och säkerhetstjänster ingår. Samtidigt tar Cristina Petrescu över rollen som chef för offentlig sektor, efter att senast ha varit ansvarig för energisektorn på Tieto.

För att läsa mer om Tietos strategi, nya organisation och finansiella siffror, besök Tietos hemsida: http://www.tieto.com/investors 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto 
tfn: +358 40 765 3700, e-mail: kia.haring[at]tieto.com

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. 

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i cirka 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se