Mobil revolution eller evolution? Ja, bland annat den frågan försökte IT-konsultföretaget Tieto reda ut när de föreläste om mobilnätens dåtid och framtid för drygt 70 IT-studenter vid Karlstads universitet under höstterminens första Snitslunch. 

Just nu pågår utvecklingen av nästa generations mobilnät, 5G, som kommer innebära revolutionerande förändringar för både användare och operatörer. Och, som medborgare i dagens samhälle hävdar många att vi befinner oss i just en digital evolution.

– Första generationens mobilnät lanserades under 1980-talet. Det var analogt och kan liknas vid avancerad walkie-talkie-teknik, säger Lars Lindeberg, Lead Business Developer på Tieto. Enheterna som användes på den tiden skulle jag kalla släpbara istället för mobila eller bärbara. 

I början på 90-talet kom den andra generationens mobilnät, GSM, och redan här bytte man ut analog teknik mot digital. Det här innebar tjänster som SMS, och multipla samtal. Tekniken utvecklades och snart kunde vi som användare också skicka MMS och använda WAP för att surfa. Utvecklingen fortsatte med 3G och 4G vilka båda innebar förbättringar vad gällde mängden data som gick att skicka samt tiden det tog att skicka den.

– Förutom användarna så drivs utvecklingen av kommande generations mobilnät till stor del av telekomoperatörerna själva, som i den digitala evolutionen har fått helt andra förutsättningar när det kommer till intäkter, berättar Lars Lindeberg. Tidigare har operatörerna tjänat pengar på talet vilket det inte längre finns förutsättningar för, med möjligheten till IP-telefoni. 

Det behöver gå mycket snabbare än idag, vi ansluter fler och fler enheter till mobila nätverk, fördröjningar måste minska och systemen ska vara totalt pålitliga. Sammantaget innebär det här, så mycket kapacitet till så låg kostnad och så lite energiåtgång som möjligt. Är då 5G revolutionen som kommer att åstadkomma detta? 

Med en mängd olika tekniker jobbar man för att möta kraven och göra systemen flexiblare samtidigt som de blir allt mer komplexa. Bland annat separeras hårdvara från mjukvara för att skapa en mer dynamisk och flexibel nätverksstruktur vilket gör det enklare att till exempel snabbt få ut nya funktioner i nätet. Basstationerna, som blir fler och fler, måste vara billiga och självgående. De ska kunna installera, konfigurera, optimera och läka sig själva.

– I den kommande generationens mobilnät ska tjänsterna och resurserna följa användaren. Det innebär bland annat att resurser i nätverket allokeras och slås på utifrån användarnas behovsmönster istället för att allt i nätverket alltid är optimerat för högsta möjliga belastning, säger Lars Lindeberg. Det i sig innebär lägre energikonsumtion och lägre kostnader.

Tieto är ett ledande IT-tjänsteföretag i norra Europa som erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget har mer än 13 000 anställda i cirka 20 länder.

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet. 

Gruppen består av representanter för CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Askås, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

Nästa Snitslunch äger rum den 8 november med Sogeti som värd.

Text och foto: Maria Wahl, Karlstads universitet