TeliaSonera och Telenor meddelar att de avbryter arbetet med det föreslagna samgåendet av bolagens respektive verksamheter i Danmark. Bolagen har inte lyckats komma överens med EU-kommissionen om acceptabla villkor för att fullfölja planen att skapa en robust mobiloperatör.

I december förra året träffade TeliaSonera och Telenor en överenskommelse om att slå ihop deras danska verksamheter. Det sammanslagna bolaget skulle ha blivit en mobiloperatör med bättre möjligheter att kunna öka investeringar i nät och teknik till gagn för danska konsumenter.

– Vi har från start varit starka förespråkare av behovet att öka investeringsnivån i Danmark. Så som vi ser det skulle en aktör med storlek och möjlighet att konkurrera och investera ha säkerställt att kunder och företag fått bättre kvalitet, hastighet och täckning, säger Robert Andersson, Executive Vice President och chef för region Europa i TeliaSonera.

Diskussionerna har emellertid nu nått en punkt där det inte längre är möjligt att nå ett godkännande av EU-kommissionen för det föreslagna samgåendet.

– Vi kände att det var nödvändigt att agera resolut för att ta tillvara båda bolagens intressen. TeliaSonera och Telenor kommer fortsätta att konkurrera och leverera produkter och tjänster på den danska marknaden genom våra respektive ursprungliga och fullt fungerande danska verksamheter, säger Kjell Morten Johnsen, Executive Vice President och chef för region Europa i Telenor.

TeliaSonera och Telenor fortsätter nu att utvärdera de strategiska möjligheterna på den danska marknaden.

Telia Company
Televägen 3
65108, Karlstad

+46 (0)705 11 13 60

http://www.teliacompany.com/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss