Affärsutveckling och förbättrad livskvalité är två viktiga drivkrafter för sakernas internet eller IoT, Internet of Things, som nu växer snabbt i Norden. Just de nordiska länderna är väl positionerande för att nyttja fördelarna med IoT.

En ny rapport från TeliaSonera och Arthur D Little räknar med att det kommer finns närmare fyra uppkopplade saker per person, totalt 102 miljoner, i regionen redan 2018. Framsteg inom uppkopplade bilar, smarta hem och digitaliserad vård förväntas bidra till att marknaden för IoT-lösningar växer med 23 procent årligen fram tills 2018, då den beräknas vara värd cirka EUR 9,1 miljarder.
 
– Internet of Things växer snabbt i Norden, vi är i tidigt skede av en revolution som kommer förändra samhället, företagande och det sätt vi lever våra liv. Från ett individperspektiv innebär det bland annat nya sätt att skydda våra hem, smidigare och mer effektiva transportsystem och bättre vård. IoT bidrar också med innovationskraft för företag i regionen som ges förutsättningar att utveckla helt nya produkter och tjänster som kan förändra dynamiken i mängd olika branscher, berättar Hans Dahlberg, chef för TeliaSoneras globala m2m-enhet.

– Sakernas internet kommer fortsätta förändra och utmana befintliga affärsmodeller och värdekedjor. Att fånga de möjligheter som nu skapas är en förutsättning för framtida konkurrenskraft, oavsett vilken bransch man befinner sig, forsätter Martin Glaumann, partner på Arthur D. Little.

Det driver utvecklingen av Internet of Things i Norden

TeliaSonera och managementkonsultbolaget Arthur D. Little har författat 2015 års upplaga av Connected Things-rapporten som beskriver hur sakernas internet eller IoT, Internet of Things, nu tar fart i branscher över hela Norden.

Ett bra exempel är uppkopplade konsumentprodukter, så som aktivitetsarmband och smarta klockor, vilka nu snabbt håller på att bli ett etablerat fenomen. Att mognadsgraden ökar beror på flera saker: attraktiva priser för de uppkopplade enheterna, en explosion av lättanvända tjänster och applikationer samt hög penetration av smartphones och snabbt och väl utbyggt mobilt bredband i Norden.

Inom hälsa- och sjukvård är möjligheten att rädda liv och samtidigt minska kostnaderna för vården viktiga drivkrafter för innovation. På liknande sätt attraheras biltillverkare av att kunna erbjuda en säkrare och mer tilltalande körupplevelse, samt energibolag av möjligheten att skapa miljövänligare hem genom smarta termostater Gynnsamma politiska och regulatoriska förutsättningar bidrar också till att regionen nu får fler uppkopplade bilar på vägarna såväl som smartare hem.

Från fjärrstyrda till självstyrande uppkopplade saker

IoT-tjänster som fjärrstyr och övervakar uppkopplade saker blir allt vanligare. Samtidigt frågar sig allt fler företag och verksamheter hur de kan använda all den data dessa saker genererar, i t.ex. forskning och utveckling, för att kunna fatta mer intelligenta beslut och möjligheten att erbjuda tjänster som bättre förstår och kan förutspå vad kunden efterfrågar. Nästa steg är mer intelligenta självstyrande saker. I en inte alltför avlägsen framtid förutspås t.ex. förarlösa bilar, något som kommer ställa helt andra krav på lagstiftning, regelverk, säkerhet och kvalitén på själva uppkopplingen.

– Att koppla upp produkter i ett företag eller en bransch kan möjliggöra för företag och verksamheter i helt andra branscher att använda den data som dessa saker genererar för nya typer av innovativa tjänster. Information om hur en bil körs och hur den mår rent tekniskt kan t.ex. bidra till att stöpa om affärsmodellerna för bilförsäkringar och förändra sättet som verkstäder kommunicerar med sina kunder. Det är fundamentala skiften i hur dessa branscher traditionellt fungerat, säger Hans Dahlberg.

Uppkopplade saker som talar med varandra – förutsättning för att realisera potentialen med IoT

Parallellet med ovan utveckling, så förväntas kommunikationen mellan uppkopplade saker att öka. Förbättrad interoperabilitet kommer möjliggöra mer avancerade tjänster. Det går till exempel att se hur fenomenet uppkopplade fordon också bidrar till en samhällsutveckling mot mer intelligenta transportsystem. Inom vården förväntas motsvarande utveckling innebära mer patientorienterade processer i hela vårdkedjan. Uppkopplade byggnader, som smarta hem, kommer gradvis förvandlas till smarta städer.

– Ekosystem som tidigare varit separerade förväntas konvergera till fullt integrerade system, interoperabilitet är en förtutsättning för att det ska hända och för att kunna realisera de möjligheter IoT erbjuder, avslutar Martin Glaumann.

Om Connected Things rapporten: TeliaSonera och Arthur D. Little har analyserat utvecklingen av IoT i Norden och belyser hur denna starkt växande marknad gagnar individer samt vilka möjligheter det innebär för företag och offentliga verksamheter. Rapporten djupdyker i tre områden som förväntas ha en stor inverkan på hur vi lever våra liv i norden: uppkopplade fordon, byggnader och människor.

Telia Company
Televägen 3
65108, Karlstad

+46 (0)705 11 13 60

http://www.teliacompany.com/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss