OpenText™ certifierade Swedwise har levererat licens och kompetens för Exstream output management till Bharat Forge Kilsta Sverige.  Genom investeringen av Exstream har verksamheten inom Bharat Forge nu möjligheten att automatisera dokumentprocesser och addera kundunika texter och bilder till affärsdokument från sina verksamhetssystem. Dessa levereras på önskvärd kanal till kunder och leverantörer runt om i världen på deras olika marknader.

OpenTextExstream tillsammans med Swedwise erfarenhet inom området säkerställer kvalitet och effektiviserar Bharat Forges dokumentrelaterade affärsprocesser, vilket leder till minskade kostnader samt bättre och korrekt information till kunder och leverantörer.

Bharat Forge Kilsta är ledande på marknaden inom smidesstycken-processer och är en del av Bharat Forge Group – en teknikstyrd ledare inom metall. Gruppen är verksamma inom bilindustri, energi, olja, gas, byggnation och gruvor, samt tåg, sjöfart och flyg.

För mer information, kontakta: Roger Wall, Swedwise, Tel: +46702-79 99 71 Email: roger.wall@swedwise.se

Swedwise
Västra Torggatan 11
65225, Karlstad

+46 70-279 99 71

info@swedwise.se

http://www.swedwise.se/