Validerat system från Swedish Radio Supply (SRS) knyter ihop Rakel i Sverige och Sine i Danmark till den aktuella miljökonferensen i Köpenhamn.

Det är viktigt för Öresundsregionen och Öresundsbron att blåljusmyndigheter i Sverige och Danmark kan samverka i de nya digitala radiosystemen inför denna stora världshändelse och för fortsatt samverkan i framtiden.

SRS har levererat ny crossbandsutrustning till Öresundsbron som löser sambandet mellan Rakel och Sine. Delmål i leveransen är att säkra kommunikationen mellan de båda TETRA-näten i den kommande Miljökonferensen i Köpenhamn.

Crossbandsutrustningen hanterar en talgrupp i Sine respektive Rakel och kopplar samman dessa digitalt. Man har kontroll och övervakning av nätstatus, talfördröjning och fellarm i varje nät.

Sine är Danmarks motsvarighet till Rakel i Sverige. Ett gemensamt nät där samhällskritiska organisationer och myndigheter kan kommunicera och verka.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss