Swecos IT-konsulter i Karlstad är starka och framgångsrika inom geografisk IT. Därför har Sweco nu starkt fokus på rekrytering. Målet är att  anställa ytterligare 5-10 kreativa och affärsdrivande IT-konsulter som gillar stor frihet under ansvar.

Thomas Florqvist, Malin Hedell, Helena Olsson och Niclas Herrlin

Sweco har nyligen rekryterat tre IT-konsulter i Karlstad – Malin Hedell, Niclas Herrlin och Thomas Florqvist.

”Därmed är vi 16 IT-konsulter – men vi behöver bli fler för att klara våra expansionsmöjligheter”, säger Helena Olsson som är gruppchef för IT-konsulterna i Karlstad: ”Problemet är att vi inte har någon tydlig position på IT-kartan i Karlstad. Vi finns och verkar framgångsrikt sedan tio år med utvecklingen av det digitala samhället – men allt för få känner till det. Det är viktig för oss att vi växer personellt men även kompetensmässigt, att vi kan hjälpa varandra att bredda vår kunskap.”.

Flyttar ihop i nya Sweco-huset

Sweco i Karlstad har idag omkring 160 anställda inom sex affärsområden – däribland geografisk IT. Under hösten samlas verksamheterna som idag finns utspridda på tre kontor i gemensamma lokaler – det nya Sweco-huset i hörnet Våxnäsgatan/Sandbäcksgatan (tidigare Landstingshuset).

”Här får vi fantastiskt fina lokaler som är anpassade till våra behov och med plats att växa vidare i”, förklarar Helena Olsson som söker kreativa och affärsdrivande IT-konsulter med stark entreprenörsanda och vilja att hitta sina egna affärer: ”Här har vi stor frihet under ansvar – och det uppskattas av de anställda vilket bland annat bekräftas av låg personalomsättning”.

”Därför valde vi Sweco”

De tre senaste nyförvärven Thomas Florqvist, Malin Hedell och Niclas Herrlin instämmer.

”Efter mina första veckor kan jag konstatera att Sweco är en bra arbetsgivare som erbjuder stora möjligheter att utvecklas inom de områden man vill”, säger Thomas Florqvist som är GIS-ingenjör och arbetar med bland annat siktanalyser för vindkraftverk i Norge.

”Det kändes genuint rätt redan från första kontakten – Sweco är en sunt bolag som ger mig möjlighet att arbeta med och utveckla det jag brinner för”, säger Malin Hedell som arbetar med test som specialitet.

”Mitt första intryck av Sweco är den stora friheten att få jobba det man vill och den extremt goda stöttningen från kollegorna att få utveckla detta i affärsmöjligheter”, säger Niclas Herrlin som också är specialist inom test.
Satsar på test efter rekrytering

Malin Hedell och Niclas Herrlin är ett exempel på hur Sweco arbetar strategiskt med rekrytering av nyckelpersoner med specialistkompeten:

Hittar vi rätt personer ger vi dem chansen att utveckla sina specialistområden – i det här fallet test och kvalitetssäkring som stärker vårt utbud av IT-tjänster”, förklarar Helena Olsson.

Både Malin Hedell och Niclas Herrlin ser stora affärsmöjligheter inom test för Sweco – bland annat med stöd av Compare Testlab – ”som ett bra och miljövänligt testcenter” –  och SAST Värmland – ”som en bra och givande mötesplats för testare”.

”Vi bidrar gärna till att stärka denna regionala satsning”, säger Niclas Herrlin som bland annat vill vidareutveckla samarbetet mellan Compare Testlab och GeoTest i Gävle.

”Och vi stödjer gärna det regionala nätverkandet genom att sponsra nästa SAST-möte”, förklarar Malin Hedell som även är sekreterare i föreningen SAST Värmland.

IT-konsulter – en del i stora Sweco

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med 7.700 anställda i 12 länder som erbjuder konsulttjänster som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. I Sverige har Sweco 3.300 anställda på 50 orter inom affärsområdena arkitektur, byggkonstruktion, energisystem, geografisk IT, industri, infrastruktur, installation, vatten & miljö och projektledning.

Swecos IT-konsulter inom geografiska data och samhällsutveckling erbjuder tjänster som kan handla om allt från att öka effektiviteten i transportsektorn och undersöka behovet av kollektivtrafik till att planera skogsavverkning eller hålla reda på vatten- och avloppsledningar.

Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) erbjuder Sweco dataförädling, datakonvertering och datasamordning, exempelvis för nätinformationssystem (Energi-GIS) eller för skoglig operativ planering (Skogs-GIS). GIS kan användas för lokaliseringsanalyser av elkablar eller vindkraftparker, för att hålla reda på vattenledningars placering, för inventering av vägar, planering av skogsavverkning eller för ruttoptimering. GIS kan även använda för att visa upp turistinformation på webben, visa vart statyerna i staden finns via telefonen eller göra illustrativa kartor till olika rapporter.

……………………………………..

Text & foto: Sven Carlsson (Compare) – en redaktionell tjänst för Veckans Web Värd >>