När Sweco behövde en avancerad testmiljö – för att exjobbande studenter ska kunna testa en GIS-lösning i skarp miljö – fick Compare Testlab uppdraget.

”På mindre än två dagar fick vi tillgång till en hypermodern testmiljö som har allt vi önskar – och lite till eftersom vi inte kände till alla testverktyg som finns här”, förklarar Max Tidestad på Sweco som är handledare för de två studenterna – Erik Edmark och Jonas Kumlin.

För Max Tidestad blev kontakten med Compare Testlab en positiv överraskning: ”Visst hade jag hört talas om testlabbet tidigare – men jag var inte riktigt medveten om hur mycket de kunde erbjuda och hur snabbt det kunde ordnas”, berättar han.

”Om vi själva skulle ha byggt upp en sådan här testmiljö hade det tagit längre tid och krävt mer egna resurser som vi behöver till andra uppdrag just nu”, fortsätter han. ”Och för studenternas skull är det viktigt att vi kan erbjuda en testmiljö som har det vassaste och senaste som finns”.

Erik Edmark och Jonas Kumlin – som gör sina exjobb på Sweco – läser GIS ingenjörs-programmet vid Karlstads universitet.

”Vi ska testa ett nytt sätt att utveckla digitala kartor med positioneringsmöjligheter för komplexa miljöer”, förklarar de.

Mycket av grundtekniken inom GIS (geografiska informationssystem) finns som Open Source-moduler och man kan få sin geografiska position angiven med en GPS-mottagare eller via trådlösa-nätverksnoder.

Att ange var du befinner dig på markplan är standard idag – men hur anger du på vilken våning du befinner dig i en större fastighet?

”Utmaningen ligger i hur man får sin position angiven i exempelvis en byggnad som har flera våningar”, förklarar Max Tidestad och ger köpcenter, sjukhus och kontor som exempel: ”Här gäller det att komplettera den nuvarande satellit-positioneringen med något annat – samtidigt handlar det om att förnya det kartografiska språket för att göra kartorna ännu enklare och med användbara”.

För att kunna testa den nya GIS-lösningen i skarp miljö krävs en avancerad testmiljö – dels för att hämta stora mängder geodata i databaser, dels för att via internet få ut den visualiserade informationen till användarna.

”Vi vände oss till Compare Testlab som kunde sätta upp en sådan testmiljö både snabbt och enkelt”, berättar Max Tidestad.

Initialt sitter studenterna på plats hos Compare Testlab för att få teknisk stöd med testmiljön. När det är klart kommer de att kunna sitta på Sweco-kontoret i Karlstad och testa på distans mot Compare Testlab på Sätterstrand.

När studenterna är klara med utvecklingen av ”konceptlösningen” kommer den att prestandatestas på Compare Testlab.

”Vi ska testa hur positioneringen och visualisering fungerar i praktiken för användarna när de byter mellan olika nätverk – exempelvis från ett lokalt nätverk till ett mobilnät”, berättar Erik Edmark och Jonas Kumlin.

”Då kommer vi att ha stor nytta av den nätverksemulator (KauNet) som utvecklas på Karlstads universitet och som finns tillgänglig på Compare Testlab men som vi inte hade en aning om att den fanns”, tillägger Max Tidestad.

”Det här är ett mycket bra exempel på hur vi vill att Compare Testlab ska fungera som stöd till Compare-företagen”, säger Sven Wedemalm som är verksamhetsansvarig på Compare Testlab.

Compare Testlab en öppen och leverantörsoberoende testmiljö för innovativ affärs- och kompetensutveckling, där både stora och små företag har tillgång till moderna och energieffektiva datorhallar för att testa och kvalitetssäkra ICT-system.

”Genom Compare Testlab kan vi erbjuda våra exjobbande studenter en testmiljö som är något av det bästa som finns att tillgå”, säger Max Tidestad (Sweco) som är handledare till Erik Edmark och Jonas Kumlin.