Sweco har utvecklat en applikation åt Sveriges Lantbruksuniversitet som gör att lantbrukare enkelt kan gå in på Google Earth för att se var växtnäringen gör bäst nytta på fältet.

Med hjälp av gratisprogrammet kan lantbrukaren nu räkna ut gödselbehovet för olika delar av sina arealer och få det visat på ­Google Earths flygbilder.

”Plötsligt är det kul med markkartor”, säger Mats Söderström, SLU, som drivit projektet med att ta fram datorprogrammet i samverkan med Lantmännen, Hushållningssällskapet och Sweco och finansierats av VL-stiftelsen och SL-stiftelsen.

”Ett datorprogram, PWiz-GE, gör det enkelt att tillverka en karta som visar hur behovet av fosfor, kalium och kalk varierar på gården”, förklarar Max Tidestad på Sweco i Karlstad.

Kartorna går sedan att titta på i Google Earth – den virtuella jordgloben med högupplösta flygbilder som finns tillgänglig på Internet. Dessutom är programmen helt utan kostnad. Bra för ekonomi och miljö.

Programmet som heter PWiz-GE, står för PrecisionWizard till Google Earth, är ett av de verktyg som ingår i den nya precisionsodlingsmodulen inom Greppa Näringen, www.greppa.nu. Men PWiz-GE är gratis och fritt tillgängligt för alla användare. Förutom att ta fram snygga kartor går det också att ta fram styrfiler som kan styra gödselspridare.

Precisionsodlingstekniken har blivit vardag för allt fler lantbrukare. Autostyrning och Yara N-Sensor är några välkända exempel. När det gäller gödsling med till exempel fosfor och kalium samt kalkspridning är ändå grundstenen för att kunna göra rätt markkarteringen – och här behövs nya enkla hjälpmedel.

Om fosforhalterna i marken är höga gäller det att undvika onödiga givor både för ekonomi och miljö, och om det är fosforbrist kan det finnas möjlighet till betydande skördeökning vid rätt tilldelning. Med rätt kaliumgiva vid potatisodling har det visat sig att det finns stora vinstmöjligheter eftersom kvaliteten blir jämnare och högre. Anpassad kalkspridning är nästan alltid lönsamt.

Så här går det till: Man startar med Precisionskalkylen – en excelkalkyl som finns på Precisionsodling Sverige. Här läses analysvärdena från markkarteringen in och genererar automatiskt beräkningar av behov och ekonomi. Därefter sparas analysvärden och behovsberäkningar och PWiz-GE används för att göra kartor som visas i Google Earth. Vill lantbrukaren sedan använda kartorna för att anpassa gödslingen så finns allt som behövs tillgängligt.

Med underlaget från PWiz-GE och programvaran PrecisionWizard är det bara några klickningar till färdiga styrfiler som fungerar i Yara N-Sensorterminalen, EZ-Guide 500 eller Farm Site Mate.

Läs mer på www.slu.se/precisionwizard