Projektet ”IT och Säkerhet i Inre Skandinavien” – ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad – avslutades på onsdagen med ett IBM-seminarium i Karlstad om säkerhet i molnet.

Seminariet om säkerhet i molnet hade lockat ett 40-tal deltagare som fick höra på hur IBM ser på utvecklingen och trender inom Cloud och Security, vad de har för strategier för att möta megatrenderna och hur de arbetar för att hjälpa sina kunder att optimera sin IT-säkerhet.

Magnus Arildsson (bilden) talade om IBM:s molnstrategi och hur IBM ser på hur man tryggt kan realisera fördelarna med molnet.

Hans Nilborn (bilden) och Thomas Dahlbeck talade om IBM:s säkerhetsstrategi och hur IBM ser på hur man bäst skyddar sig mot säkerhetsangreppen.

Compares seminarier är öppna seminarier för alla som vill kompetensutveckla sig inom IT-relaterade områden – och onsdagens seminarium om säkerhet i molnet hade lockat både noviser och experter inom området från såväl företag som offentligheten (landsting och kommuner) och universitetet.

”En bra möjlighet för mig att få lära mig mer om molntjänster och IT-säkerhet”, sade Catarina Segersten Larsson  – regionråd på Region Värmland som var en av deltagarna.

Mikael Lundström (Compare) – på bilden med Maria Johansson (Karlstads universitet) – är nöjd med Interreg-projektet ”IT och Säkerhet i Inre Skandinavien” som pågått 1 januari 2013 – 31 augusti 2014.

”Syftet har varit att hitta goda exempel i respektive nätverk – norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad – dels för att sprida kunskap om IT-säkerhet, dels för att presentera dessa för varandra för fortsatta samarbeten vilket vi lyckats mycket väl med”, säger Mikael Lundström.

Läs mer om vad projektet ”IT och Säkerhet i Inre Skandinavien” gjort >>

IBM representerades på seminariet av Fransisco Rojas, Magnus Arildsson, Thomas Dahlbeck, Hans Nilbom och Kari Krans.