Styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad med Mats Skoting (Tieto) som ordförande omvaldes när stiftelsen höll årsstämma (10 juni).


Styrelsen består av ordförande:

  • Mats Skoting (Tieto)

Sex ledamöter:

  • Conny Rexed (Stamford)
  • Carl-Magnus Eriksson (ÅF)
  • Anne-Charlotte Sverkström (Effect Management)
  • Lennart Florell (XLENT Karlstad)
  • Anders Eriksson (EVRY)
  • Johan Gotting (Elvenite)

En adjungerad ledamot:

  • Anna Brunström (Karlstads universitet)