Ett 100-tal utställare varav 18 Compare-företag deltar på Karlstads universitets arbetsmarknadsdag Hotspot den 19 februari.

Hotspot är Karlstads universitets jobbmässa och en av Sveriges största för studenter. Den 19 februari kl 09:30-15:00 samlas för 17:e året i rad ett 100-tal företagare från såväl Sverige som Norge för att möta morgondagens arbetskraft, universitetets studenter.

Under dagen kommer det även bjudas på två spännande föreläsningar: Doktorand Raul Ferrer föreläser om Gamification, det vill säga hur spelmekanismer används för att engagera och motivera människor i vardagen. Professor Anders Gustafsson föreläser om hur företag tänker för att fånga upp kunders och konsumenters uppmärksamhet.

Läs mer om Hotspot här >>

Compare-företag som deltar på Hotspot:

 • Altran = Monterplats: E23
 • Askås I&R = Monterplats: C19
 • Berotec = Monterplats: E15
 • CGI Sverige = Monterplats: B14
 • Combitech = Monterplats: C07
 • Elvenite = Monterplats: A14
 • Evry = Monterplats: B13
 • iBiz Solutions = Monterplats: A18
 • Knowit Karlstad = Monterplats: A15
 • Midroc Automation = Monterplats: E18
 • Ninetech = AB Monterplats: C16
 • Rejlers = Monterplats: C23
 • Saab = Monterplats: E16
 • Samtanke = Monterplats: B21
 • Semcon = Monterplats: B16
 • Sweco = Monterplats: B02
 • TeliaSonera AB = Monterplats: E19
 • ÅF = Monterplats: A09