Under hösten har 12 studenter, uppdelade i fyra grupper, arbetat med att intervjua relevanta målgrupper och föreslå förslag på förbättringar av den prototyp som Compare tagit fram för utveckling av en digital matchningstjänst. Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och öka antalet innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation.

I förstudien ”Ett Digitaliserat Värmland”, som pågick under 2016, framgick det att regionens små- och medelstora företag präglas av en låg innovations- och digitaliseringsgrad i flertalet branscher. Förstudien utvecklade en prototyp till en digital matchningstjänst som elever på C-kursen ”Service Management and IT” tittat närmare på.

Studenterna fick i uppgift att intervjua relevanta målgrupper som ICT-företag, små- och medelstora företag inom städ- och byggbranschen samt bankrådgivare och affärsrådgivare i Värmland.

–  Genom caset ville vi ta reda på vad den digitala matchningstjänsten bör innehålla och hur den ska fungera på bästa sätt för att svara upp mot målgruppens behov, säger Fredrik Lindholm, digital affärsutvecklare på Compare.

Tanken är att den digitala matchningstjänsten ska hjälpa företag att kunna analysera sin digitala mognad och behov av digitalisering. När behovet väl är identifierat ska det vara lätt att hitta alternativa leverantörer att anlita.

Värdefulla insikter och inspel

Med ett entreprenöriellt fokus har projektarbetena handletts av Martin Hamilton, Drivhuset, tillsammans med Odd Fredriksson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Ett relativt sällsynt samverkansarbete i universitetsvärlden. På kursens examinationsdag presenterade eleverna sina resultat och förslag på förbättringar av protypen för representanter i Compare, som nu ska utveckla plattformen.

– Studenterna gav bra insikter och inspel till oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det blev väldigt tydligt att företagen i Värmland behöver hjälp och stöd i att komma igång med sina satsningar kring digitalisering och se digitaliseringens möjligheter, säger Fredrik. Genom matchningstjänsten kommer vi kunna hjälpa små- och medelstora företag i hur man på bästa sätt kan tillvarata digitaliseringens möjligheter och hjälpa dem att bli bättre beställare mot våra intressenter.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss