Compare ansvarar för den nationella satsningen som syftar till att både öka innovations- och omställningsförmågan i offentlig sektor. Level Up arrangeras i samarbete med fem erfarna utbildningsleverantörer: DigJourney, Technigo, Jämställt, inTechrity och DigitalWell Ventures.

Utbildningens fem olika moduler täcker ett brett spektrum, från att ge deltagarna en högre teknisk baskompetens till kunskaper om ledarskapets betydelse, lagstiftning inom området och hur man driver digital omställning och innovation i praktiken. Att de 300 utbildningsplatserna fylldes med råge tycker Jenny Thalin, verksamhetsansvarig på Compare och projektledare för utbildningen, återspeglar det stora behovet:

– Jag tror inte bara att det handlar om att utbildningen i sig är annorlunda, med ett behovsanpassat upplägg. Jag tror också att de stora möjligheterna att utbyta erfarenheter mellan de drygt 300 deltagarna har lockat.

Deltagarnas eget nätverk viktig för utbildningen

För att ytterligare stimulera erfarenhetsutbytet kommer också fysiska nätverksluncher att ordnas på ett antal geografiskt spridda orter. Dessa kompletteras med en digital lunchträff för de som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Sammanlagt finns 44 kommuner och 5 regioner representerade i utbildningen, där deltagarna till vardags arbetar inom allt från psykiatri och hemtjänst till LSS och socialtjänst.

– Det finns en jätteförväntan bland deltagarna kring att skapa ett nätverksutbyte och kunna dela erfarenheter, därför skapar vi möjligheter för det redan från början, säger Neshe Tuna, processledare på Compare.


Jenny Thalin och Neshe Tuna hälsade de drygt 300 deltagarna från hela Sverige välkomna från DigitalWell Innovation Hub i Karlstad. I bakgrunden Marie Andervin från DigJourney, en av utbildningsleverantörerna som medverkade via länk.

 

Kopplingen till vardagens behov, utmaningar och möjligheter matchar dessutom utbildningens målbild: att ge en mix av teoretiska och praktiska kunskaper som möjliggör en digital transformation som ger effekt i verksamheterna.

– Jag hoppas att deltagarna får med sig verktyg och perspektiv som de direkt kan jobba vidare med. Både kopplat till sitt eget ledarskap, hur de kan möjliggöra förändring samt det praktiska införandet. Vi vill erbjuda en utbildning som genererar insikter som gör att man vågar gå från ord till handling, säger Jenny Thalin.

Digital handlingsplan vid terminsslut

På onsdag är det dags för den allra första föreläsningen, då kommer Marie Andervin från DigJourney att ge stöd i att lägga ett pussel anpassat efter deltagarnas olika behov. Där ingår både att svara på frågor kring varför en digital transformation är viktig –  och vilka kompetenser som krävs för att åstadkomma den. När hela pusslet är lagt ska det resultera i en digital handlingsplan som deltagarna kan jobba vidare med efter kursavslutningen i december.

– Det är en jättehäftig resa som vi kommer att göra tillsammans. Det handlar inte om att leda ett projekt, utan en förändringsresa som påverkar hela ert arbetssätt. Och det är en resa som skrivs medan vi gör den tillsammans, sa Marie Andervin under måndagens kickoff.

Level Up finansieras av Europeiska socialfonden, den enda kostnaden för att delta är den tid arbetsgivarna avsätter för att möjliggöra deltagarnas medverkan.

Läs mer om Level Up

Neshe Tuna

Project Developer

+46 (0)72 530 36 88
neshe.tuna@compare.se

Jenny Thalin

Business Operations Manager

+46 (0)73 447 21 40
jenny.thalin@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss