Joacim Claesson (Säffle Plåt), Lars-Åke Juhlin (TD Golv), JanE Larsson (2conciliate) och Erina Swahn, Xlent Karlstad

I torsdags träffades 26 anställda från Compare-företagen för att lyssna till de behov av digitalisering som företag ur Tillväxtmotorn upplever. Ett unikt tillfälle för att tillsammans forma en palett av tjänster riktat mot små- och medelstora företag i syfte att göra det enklare för dem att digitaliseras och växa.  

Det finns 7 540 företag med 1-49 anställda i Värmland. Detta är en fantastisk marknadspotential och en mycket viktig tillväxtmotor för Värmländskt näringsliv. Tyvärr är det många företag som inte ser hur de kan använda digital teknik för att utveckla verksamheten. 

– Att växa kostar både mentalt, fysiskt och likviditetsmässigt, något som kan kännas tungt för många små- och medelstora företag som därför sitter fast i ineffektiva processer som hindrar dem från att växa, säger Anette Rhudin, Tillväxtmotorn.

Tillväxtmotorn och Compare har därför gått ihop för att identifiera behov hos små- och medelstora företag och matcha dessa med tydliga erbjudanden och tjänster hos IT-företagen. 

Tid ett hinder för tillväxt
De två tillväxtmotorbolagen Säffle Plåt och TD Golv har insett att de behöver ta hjälp av digital teknik för att kunna växa. Tillsammans med JanE Larsson, 2conciliate, har de kartlagt sina processer. Tiden är ett hinder för tillväxt, enligt båda företagarna.  

– För att kunna möta våra kunders behov måste vi anställa fler. Men att rekrytera och växa tar tid och resurser som jag inte har, säger Lars-Åke Juhlin, ägare TD Golv i Arvika. 

Att prioritera uppgifterna och fokusera rätt anses också svårt. 

– Jag är involverad i den dagliga driften av både plåtslageri, byggnation och ventilation. Jag skulle gärna ha kvar överblicken och istället ägna mig mer åt sälj och uppföljning, säger Joacim Claesson, ägare Säffle Plåt. 

Behov av att digitalisera processer
Lars-Åke Juhlin menar att effektivare processer är nyckeln för ökad lönsamhet. Idag sker mycket av deras säljarbete helt manuellt med pappersdokument som lyfts in och ut ur pärmar.  

– Att använda papperslappar på det sättet som vi gör är nog ganska förlegat, men också en trygghet, då vi har en bra rutin för allt. Men det tar tyvärr för lång tid och vi riskerar att tappa kunder på grund av fördröjd återkoppling, säger Lars-Åke Juhlin.  

Även Säffle Plåt står inför behov av att digitalisera sin verksamhet. 

– Vi behöver ett digitalt system som passar just vår verksamhet så vi kan bedriva vår verksamhet på ett effektivare sätt och få hjälp med uppföljning och analys, säger Joacim Claesson. 

Samverkan för ökad tillväxt
ICT-företagen fick också samtala i grupper för att lyfta frågor som kan användas i fortsatt kartläggning av fler företag. Emma Balderud, Xmentor Management, tyckte att det var intressant att lyssna till behoven hos tillväxtmotorbolagen och tror att samverkan mellan ICT-företagen är nyckeln för att hjälpa dem.

– Jag blev förvånad över hur mycket pappersarbete de gör med tanke på den digitala värld vi lever i. Det finns säkert många andra företag med samma problematik men som är för upptagna av sin operativa vardag, så de inte hinner se över detta. Vi ICT-företag måste samverka för att leverera en bra lösning. Vi kan inte bara sälja ett system, vi måste även säkra att det kan användas och att tid avsätts för implementering, säger Emma Balderud. 

– Genom att kartlägga vår verksamhet på det här sättet har jag fått stor insikt i att vår vardag är komplex och att någon måste hjälpa oss med att förenkla processerna. Jag är övertygad om att företagen här idag kan bidra, säger Lars-Åke Juhlin. 

Lars-Åke Juhlin (TD Golv), Joacim Claesson (Säffle Plåt) och Dick Ström (Rocketstarter Engineering) diskuterar frågor att ställa till små- och medelstora företag för att kartlägga deras behov av tjänster. 

Text och foto: Hanna Grevillius