IVL bedriver bred verksamhet inom hela miljöforskningsområdet och en viktig poäng med den nya externwebben har varit att presentera denna bredd. En utmaning har därför varit att på ett enkelt och tydligt sätt lyfta fram IVLs specialistkunskaper inom forskning, konsultuppdrag och laboratorieanalyser och därefter visa hur dessa områden hänger samman genom publikationer och relaterade uppdrag.

Eftersom information om publikationer och medarbetare ligger i externa system och inte i SiteVision har ytterligare en utmaning varit att integrera och presentera externa data så att de för användare och redaktörer uppfattas som att de hanteras av SiteVision.

Med ett grundligt förarbete och täta avstämningar kring informationsstrukturen lyckades Soleil, Advant och IVL ta fram en externwebb som på ett pedagogiskt sätt visar en komplex och bred verksamhet.

Efter att ha utvecklat ett API för att från SiteVision kommunicera med externa system har Soleil kunnat skapa webbtjänster som hämtar aktuell information om publikationer och genererar SiteVisionsidor med kontaktinformation för medarbetare. Genom att läsa in externa data innehåller externwebben alltid korrekt information utan arbete från webbredaktörerna eller dubbellagring av information.

Läs mer om caset

Soleil
Järnvägsggatan 2
65225, Karlstad

+46 (0)73 370 06 92

info@soleilit.se

http://www.soleilit.se/

Advant
Tage Erlandergatan 4
65220, Karlstad

+46(0)54- 22 00 50

info@advant.se

http://www.advant.se/