Compare-företagen Soleil och Advant har tillsammans fått det spännande uppdraget att hjälpa Göteborgs Kyrkliga Stadsmission att ta fram ett helt nytt socialt intranät.

I dagsläget har inte Stadsmissionen något intranät men behovet att förenkla kommunikation och informationshantering är stort. Fokus ligger i att ta fram ett intranät som helt och hållet utgår från medarbetarnas behov.

”Arbetet bedrivs med projektmetodiken Scrum för att skapa så mycket kundnytta som möjligt och för att involvera kunden i hela processen”, säger Fredrik Stodne som arbetar på Soleil och är Scrum-master för projektet.

”Det är väldigt förmånligt att det i dagsläget inte finns ett befintligt intranät att ärva ifrån”, säger Mikael Engström på Advant. ”Detta gör att vi får väldigt stora möjligheter att skapa något som verkligen ger nytta och som utgår från individen istället för verksamheten”.

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission är en politiskt obunden, idéburen organisation som utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamhet bland behövande och driver andra verksamheter för vård och omsorg om den enskilda människan.

  • Advant Produktionsbyrå arbetar med både små och stora projekt åt företag, myndigheter och organisationer inom grafisk produktion, reklam och webb/digitala medier. www.advant.se
  • Soleil är ett Karlstad-baserat IT-företag som erbjuder webb- och systemutveckling samt projektledning. Specialistområden är utveckling av intranät, externa webbplatser samt integration. www.soleilit.se

Advant
Kanikenäsbanken 29
65214, Karlstad

+46(0)54- 22 00 50

info@advant.se

http://www.advant.se/

Soleil
Drottninggatan 21
65225, Karlstad

+46 (0)73 370 06 92

info@soleilit.se

http://www.soleilit.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss