Region Värmland har identifierat ett stort behov hos företag i Värmland att lära sig mer om hur de kan representera sina produkter och tjänster i digitala sammanhang, utan att vara fysiskt på plats. Kunskapen för att kunna genomföra detta saknas hos många av företagen idag.

Compare har därför fått i uppdrag att utveckla en digital verktygslåda och läroplattform för att stötta små och medelstora företag. Vi söker nu fyra ”pilotföretag” som kan hjälpa till att utforma ett sådant material. Det ger förstås också en unik möjlighet för de medverkande företagen att verkligen öka sin egen kompetens inom digitala möten!

Projektledare är Compares Peter Gunnebro, som tidigare har jobbat med rådgivning till företag som behöver höja sin digitala kompetens i satsningen Be Digital.

– När man har lärt sig den här tekniken så förstår man att ändamålet inte bara är en digital mässa. Jag tror att företagen kan hitta väldigt bra saker att ta med till digitala affärsmöten och olika säljkanaler, säger Peter Gunnebro.

Konkreta exempel på vad det handlar om är att exempelvis lära sig att hantera livestream, chat och att kunna producera förinspelat material. Kunskaper om ljud, ljussättning och digitala presentationer blir också viktiga ingredienser att jobba med.

Chans att förnya sig

Inte minst att förbereda filmat material, som en rundtur på företaget eller en produktpresentation, tror Peter Gunnebro kan skapa möjligheter för företagen att hitta nya sätt att se på sin marknadsföring.

– Då måste man ännu mer tänka igenom vad man vill göra, jämfört med ett face to face-möte. Jag tror att det kan utmana till att tänka genom sitt erbjudande på ett mer strukturerat sätt. Det här materialet kan kunden också ta del av det när den är som mest mottaglig – det gör att affärsnyttan blir väldigt stor.

Tillsammans med Peter Gunnebro ska pilotföretagen öva och skapa det material som behövs för att representera sitt företag. Två konkreta mål är en ”fiktiv” mässa med enbart pilotföretagen – med slutmålet att sedan medverka på en riktig, digital mässa.

Bygger kunskap tillsammans

Utifrån kunskaperna i pilotprojektet är syftet sedan att skapa ett utbildningsmaterial och verktyg som alla värmländska företag kan dra nytta av. Men exakt hur det kommer att se ut är en öppen fråga.

– Jag har inte alla svaren, det här är ett projekt och inte en kurs. Min förhoppning är att den här satsningen kan bidra till att skapa ett material som blir som användbart för så många företag som möjligt, säger Peter Gunnebro.

I första hand kommer man att jobba med gratisprogram och så billig teknik som möjligt i pilotprojektet. En dator med bra prestanda är dock ett baskrav. Företag från alla branscher är välkomna att söka till pilotprojektet. Intervjuer och urval görs löpande av Compare och Region Värmland fram till projektstart i början av nästa år.

Är du intresserad av att delta eller vill du veta mer?

Här hittar du mer information om satsningen

Peter Gunnebro

Digital Business Advisor

+46 (0)73 626 37 18
peter.gunnebro@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se