IT&Telekomföretagen presenterar ”IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens”

 

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.

I rapporten ”IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens” presenterar IT&Telekomföretagen åtgärder som är nödvändiga för att råda bot på kompetensbristen.

Ett av Compares viktigaste område

– Bristen på IT-kompetens är en av de viktigaste frågorna för vår branschs utveckling i Värmland. Det är också ett av Compares stora fokusområden och tillsammans med ICT-företagen, Karlstads universitet, skolor, kommuner och andra aktörer vill vi säkerställa framtidens IT-kompetens och arbetar redan idag med flera olika insatser, säger Jennie Jonsson, projektledare på Compare. Vi kommer att genomföra en regional kompetenskartläggning för att spetsa insatserna inför framtiden. Vill du veta mer eller vara med och påverka, kontakta gärna projektledare Jennie Jonsson, Compare. 

Ladda ner rapporten här (PDF)

Läs Debattartikeln ”Brist på it-kompetens hotar tillväxten” publicerad av SvD Debatt 2017-11-22

Läs mer på IT&Telekomföretagens webb

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige
Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn, bestående av ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är ett av sju samverkande förbund inom förbundsgruppen Almega.