SweNug, som står för Sweden .Net user group, är en  community för utvecklare med intresse för .Net och har funnits i ca 10 år på orter som Stockholm, Göteborg och Örebro. Nu läggs Karlstad till i listan över orter där SweNug arrangerar träffar. 

Målet med SweNug är att binda samman människor som delar samma intresse för att dela kunskap mellan varandra och även få kunskap från utomstående, ett forum som saknats i Karlstad.

Ett första möte kommer att hållas den 3e december och innehåller två föredrag;

Vad är Office graph och vad kan den användas till?

Office graph är en funktionalitet som lanserats i Office 365 och som genomsyrar många av applikationerna i Office 365 (Outlook, SharePoint, OneDrive,…). Office graph skapar relationer mellan personer och innehåll genom avancerad machine learning teknik.

Exempel på frågor man han ställa till Office graph är:
– Ge mig filer som är relaterade till mig
– Ge mig presentationer som jag deltagit i

Under presentation går vi igenom teorin bakom, visar på existerande applikationer och hur vi kan ställa anpassade frågor till Office graph som vi kan använda i våra egenutvecklade lösningar.

Kom igång med att bygga appar för Windows 10 & Universal Windows Platform

Med Windows 10 introducerades Unversal Windows Platform (UWP) vilket låter dig utveckla universal apps som kan köras på en rad olika enheter från PCs och plattor till Raspberry Pis. Den är presentationen ger en introduktion till UWP och universal apps samt ger en överblick om hur du kommer igång och bygger appar för olika typer av Windows10-enheter. Vi går även igenom begrepp som responsiva UI:n och en applikations livscykel.

Sogeti är kvällens sponsor och eventet har 50 platser och anmälningen är nu öppen på följande länk;

http://www.swenug.se/events/office-graph-och-vad-den-anvands-till-kom-igang-med-att-bygga-app

Om SweNug
SweNug är en självorganiserad community som vars syfte är att hjälpa varandra med kompetensspridning. SweNug är inte bundet till något företag utan olika företag agerar sponsorer för träffar och ställer upp med lokal och enkel förtäring. Nivån på träffarna varierar, det kan vara allt från nybörjarnivå till lite mer djupgående. Har du funderingar, eller vill ert företag sponsra ett event? Kontakta Johan Bjärneryd johan.bjarneryd@sogeti.se eller Anders Waller anders.waller@sogeti.se.

Anders Waller, 
lösningsarkitekt, lead developer inom SharePoint/Office 365 
Johan Bjärneryd, 
mjukvaruarkitekt/utvecklare

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65119, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/