Ventiltillverkaren Somas i Säffle synliggör viktiga nyckeltal för sina anställda, i realtid, via en ny beslutsstödslösning som införts på företagets intranät. Lösningen, som tagits fram av Sogeti i Karlstad, hanterar rapportering kring både ekonomi, försäljning, leverans, produktion och lager. Somas står nu starkt rustade när marknaden vänder.

Ventiltillverkaren Somas i Säffle synliggör viktiga nyckeltal för sina anställda, i realtid, via en ny beslutsstödslösning som införts på företagets intranät. Lösningen, som tagits fram av Sogeti i Karlstad, hanterar rapportering kring både ekonomi, försäljning, leverans, produktion och lager. Somas står nu starkt rustade när marknaden vänder.

Business Intelligence-lösningar (beslutstöd) blir ett allt vanligare inslag i IT-floran inom företag och organisationer, oavsett storlek. Ventiltillverkaren Somas, ett expansivt företag med över 60 år i branschen och leverans över hela världen, har just investerat i en beslutstödslösning. Efter att tidigare ha samlat in data och tagit fram rapporter manuellt varje månad, eliminerar man nu den manuella hanteringen, säkerställer datakvalitet, får åtkomst till information i realtid, minskar mailskörden och sprider affärskritisk information till alla anställda.

Den nya Business Intelligence-lösningen synliggör bland annat ekonomisk rapportering (utfall-budget) vilket innebär att det inte längre bara är ledningen som har tillgång till viktiga nyckeltal. Resultatavvikelser monitoreras i realtid vilket ger viktig information tidigt och gör att företaget kan vara flexibelt och snabbt anpassa sig efter marknadens både positiva och negativa svängningar.

Via lösningen har också Somas full kontroll över tre viktiga nyckeltal – leveranssäkerhet, produktion och lager. Konkret innebär detta att företaget har ständig översyn över sina nyckeltal KPI:er (Key Performance Indicators) och kan förstärka servicen till sina kunder. Det grundläggande datat för samtliga rapporter hämtas från Somas affärssystem och resultatet synliggörs på Somas nya intranät, även det framtaget i samarbete med Sogetis Karlstadkontor.

– Nu kan vi i än högre grad lita på den information vi får ut och fatta viktiga och snabba beslut på rätt grunder. Att göra affärskritisk information tillgänglig i realtid till alla medarbetare ökar vår konkurrenskraft och produktivitet. Det här är en viktig investering för oss som är ett mycket expansivt företag med en offensiv strategi att bredda oss till allt fler kundsegment, säger Jan-Åke Lind, IT-ansvarig på Somas.

– Att investera i Business Intelligence hjälper företag och organisationer att snabbare anpassa sig till nya förutsättningar och att ha hög fart ut ur lågkonjunkturen. Det bästa med Business Intelligence är att man snabbt kan ha en lösning på plats och successivt bygga in fler mätbara nyckeltal. Många har dessutom redan grunden tack vare tidigare gjorda investeringar, utan att man vet om det, säger Magnus Ericsson, Business Intelligence-ansvarig på Sogeti i Karlstad.

Somas Instrument AB utvecklar, producerar och marknadsför regler- och avstängningsventiler tillverkade i rostfritt, syrafast stål till hela världen. Huvudbeställare av våra produkter är papper- och cellulosaindustrin, och idag nyttjas våra ventiler även inom exempelvis kemi- och kraftindustrier, socker- biobränsleindustrin, offshore- och läkemedelsapplikationer, energiavgasventiler samt på produkt- och kemikalietankers.

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/