Sogeti berättade om modern integration då de stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte.

Många verksamheter idag byter ut och implementerar nya system som kan kräva kunskap som IT-avdelningen inte har eller har resurser för att underhålla. Sogeti har under 5 års tid arbetat med att bygga upp ett kompetenskluster för att skapa metoder och arbetssätt för att lösa detta problem åt sina kunder samt även skapa kostnadseffektivitet.

Magnus Eriksson på Sogeti, Karlstad berättade om SIMC – Sogeti Integration Management Center i Karlstad som är ett kompetenskluster med ett 30-tal konsulter på Sogeti – specialiserade inom området ”Modern integration”.

Modern integration innebär att en centraliserad och standardiserad integrationsplattform används för att kanalisera all integration inom en organisation. Genom en sådan lösning kan man på sikt sänka kostnaderna för integration med 50 procent. En centraliserad plattform möjliggör också övervakning av informationsflöden och informationstjänster vilket i sin tur leder till ökad informationskvalitet och ökad säkerhet. Genom att använda de moderna plattformarnas möjligheter kan även flexibilitet och dynamik ökas avsevärt för verksamheten

”Vid byte av affärssystem är det en jättemöjlighet att se över och implementera en modern integrationslösning”, berättade Magnus Eriksson. ”En av några kritiska framgångsfaktorer är den effektiva förvaltning som krävs för den här typen av lösning. Det är inte bara ett system som skall lämnas över utan det skall utvecklas, förbättras och så småningom avvecklas. Än så länge är begreppet modern förvaltning kring integration ett internt begrepp.”

Sogeti är ett företag som levererar lokala IT-lösningar på en globalmarknad. Idag finns Sogeti etablerade i 15 länder med cirka 1000 anställda. I Sverige har de kontor på 21 orter med huvudkontor i Stockholm. Sogeti är en del av Cap Gemeni-koncernen.

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/