Sogeti har tillsammans med RCC (Regionalt Cancercentrum) i samverkan utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen.

Appen Cancervård innehåller framför allt de fem standardiserade vårdförlopp för cancervård som införs i Sverige under 2015, liksom de nationella vårdprogrammen för diagnoserna. Under hösten 2015 kommer fler vårdförlopp och vårdprogram att publiceras i appen.

Lotta Jansson, projektledare och digital strateg på Sogeti i Karlstad säger: ”Standardiserade vårdförlopp är en ny regeringssatsning inom cancervården för att korta väntetiderna och säkerställa en jämlik cancervård i hela Sverige och därigenom även Värmland. Värmland har tyvärr legat långt ned i statistiken gällande väntetider för vissa cancerdiagnoser, tex prostatacancer, vilket måste förbättras. Appen ger vårdpersonal möjlighet att snabbt hitta korrekt information om vården av en specifik cancerdiagnos.”

Innehållet är i huvudsak strukturerat per cancerdiagnos, men för att göra den mer användarvänlig för primärvården kan man istället för diagnos välja ingång via alarmsymtom. Förutom standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram innehåller appen även bland annat riskkalkylatorer för att beräkna återfallsrisker och prognoser. Appen har även stöd för regionalt riktad information, kontaktpersoner och en effektiv sökfunktion.

Mobilappen Cancervård är utvecklad för både mobiltelefoner och surfplattor för Android, iOS, Windows Phone/8 med gemensamma delar i Xamarin. Appens innehåll skapas och publiceras via EPiServer 8 CMS.

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65119, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/