– Det första vi gjorde var att genomföra en effektkartläggning tillsammans med vår designpartner Advant för att se vilka som är de främsta målgrupperna. Vi såg direkt att det är studenterna som är mest prioriterade, både de som redan går på skolan och de som är intresserade av att söka in, berättar Catharina Carlsson, projektledare, Soleil.

Därför har det varit mest centralt att samla alla tjänster som riktar sig till studenter. Genom intervjuer tog projektgruppen reda på vad studenterna upplevde fungerade bra och mindre bra på den tidigare webben.

– Det finns många saker som studenterna har nytta av och behöver på webben, till exempel länkar till tentaanmälningar, scheman, bokning av rum och möjlighet att låna böcker, säger Catharina.

Grupperade användare utifrån behov och beteenden

Efter intervjuer med studenter, forskare och lärare kunde användarna delas in i olika grupper utifrån sina behov:

  • Uppgiftslösaren – användare som vill utföra uppgifter.
  • Den nyfikne – användare som vill ha mer information om vad högskolan kan erbjuda.
  • Informationsspridaren – de som använder webben för att sprida sin forskning.
  • Identitetssökaren – användare som vill få sitt val bekräftat.

Effektkartläggningen fokuserar inte på målgrupper utifrån vilka de är och var de befinner sig, utan handlar helt och hållet om olika typer av beteenden på webben.

– Det är vad besökaren använder webben till som är intressant. Den som letar information och vill förkovra sig har helt andra förväntningar än den som vill utföra något, exempelvis boka en lokal eller låna en bok, säger Catharina.

Prioritering utifrån effektmål

När grupperna var klara togs deras specifika behov fram och prioriterades utifrån effektmålen.

– Effektmålen har styrt oss hela vägen. Vi visste att webben inte var användarvänlig eftersom vi fått dåliga resultat i undersökningar. Därför var det viktigt för oss att öka användarnas nöjdhet, förklarar Marie Sterner, projektledare, Södertörns högskola.

Effektmål 1 – öka användarens nöjdhet med webbplatsen

Ett av effektmålen handlade om att öka användarnas nöjdhet. För att nå det såg högskolan att alla delar hade betydelse; design, struktur, navigering, tydliga och målgruppsanpassade budskap och ett enklare språk.

  • Den största vinsten med nya webben är att vi är duktigare på att målgruppsanpassa och att vi använder ett enklare språk. Vi har arbetat om alla beskrivningar av våra utbildningar och utgått ifrån ett inifrån- och uttänk, säger Marie.
  • Soleil har gett mycket bra input när vi kört fast i det redaktionella arbetet också, tillägger hon.

Effektmål 2 – Bidra till ökad stolthet hos högskolans målgrupper

Att bidra till ökad stolthet var ett annat effektmål och här spelar innehållet stor roll. Genom att lägga stort fokus på att skapa rätt innehåll kan webben bidra till stolthet och förstärka det positiva engagemanget hos målgrupperna.

– Genom att lyfta människor, samhällsnyttiga forskningsresultat, projekt och utbildningar som ligger i tiden kan de stärka målgruppernas egna positiva känslor och ge dem historier och kunskap att berätta vidare, menar Catharina.

Numer presenteras till exempel alla utbildningar på ett mer målgruppsanpassat sätt istället för att det bara finns information som är skriven rakt upp och ner.

Effektmål 3 – Bidra till att tydliggöra högskolans profil

Det tredje effektmålet handlar om att tydliggöra Södertörns högskolas profil. Detta ville man göra genom att stärka känslan av nytänkande och upptäckarglädje.

– Vi sticker ut lite, som säger att vi ser verkligheten med andra ögon. Vi är nyfikna och det ska synas tydligt. Vi vill visa upp oss som lite fräckare och kaxigare än andra, säger Marie.

Tydlighet och bättre styrning

Genom tydlig ansvarsfördelning fungerar det redaktionella arbetet bättre än tidigare.

– Tidigare var det ett mer decentraliserat ansvar, men nu är det enklare att fatta beslut och genomföra saker, avslutar Marie.

Soleil
Drottninggatan 21
65225, Karlstad

+46 (0)73 370 06 92

info@soleilit.se

http://www.soleilit.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!