Christer Enfors, CGI Next, berättar för IT-studenter vid Karlstads universitet om artificiell intelligens och maskininlärning

På IT-företaget CGI etablerades enheten Next för ett drygt år sedan. Här jobbas det förfullt med nya och kommande tekniker så som artificiell intelligens och maskininlärning. Under en lunchföreläsning för IT-studenter vid Karlstads universitet försökte Christer Enfors, en av medarbetarna på CGI Next, reda ut skillnaden på de två företeelserna – Vad är egentligen vad? Var går gränsen mellan de två? Vad ska vi ha dem till? Och kommer de att ta våra jobb?

Artificiell intelligens, AI, är intelligens som uppvisas hos maskiner, medan maskininlärning kan vara en del av att skapa denna typ av intelligens. Maskininlärning, ML, handlar om system som lär sig att producera svar utifrån indata genom aktiv träning. AI är mycket bredare och behöver fler komponenter utöver maskininlärning. Exempel på artificiell intelligens är chat bots och virtuella assistenter.

Varför maskininlärning?
”Maskininlärning används till exempel för husvärdering vilket är något vi människor kan göra själva men det går betydligt snabbare för ett ML-system, säger Christer Enfors.” För att värdera ett hus behöver vi samla in data, som till exempel vad andra hus i samma område sålts för och vad liknande hus sålts för och sedan försöka beräkna ett värde. Varje gång som systemet gör en beräkning så samlas ny data in och bidrar till att systemet lär sig och med tiden skapar erfarenhet och bättre beräkningar.”

Maskininlärning är alltså mycket användbart för att snabba på processer som vi människor själva kan utföra. En dator eller ett system kan ta fram saker på nolltid i jämförelse med människor. Systemen kan också snabbt klonas vid ett större behov.

”Ett annat bra exempel på hur maskininlärning kan användas är banktransaktioner. Här används det i ett banksystem för att upptäcka bedrägeri. Till exempel, om någon försöker handla på mitt bankkort i London och systemet kan se att det för mindre än en timma sen använts i Karlstad så kan det förstå att det här inte stämmer och därmed varna och stoppa transaktionen”, berättar Christer vidare.

En annan fördel med ML-system är att de kan hitta samband som är omöjliga för oss människor att upptäcka. Den fördelen är bland annat användbar i industrisystem. Genom att samla in och analysera realtidsdata i industrisystemen så går det att med hjälp av ML upptäcka fel som är på väg att uppstå och därmed motverka dem innan de gör någon eller allt för stor skada.

Hur kommer AI och ML påverka oss
Hur införandet av artificiell intelligens och maskininlärning kommer att påverka oss och våra jobb är ännu svårt att säga och något som många kanske oroar sig för. Christer Enfors tycker dock inte att det är något vi ska oroa oss för.

”Det kommer säkerligen finnas jobb som ersätts av system framöver men det går att likna vid utvecklingen av till exempel dammsugaren, det är något jag gissar att vi inte önskar oss vara utan. Vi behöver dock vara medvetna och jobba aktivt för att skapa nya arbetstillfällen och utnyttja de resurser som frigörs på andra sätt.”

CGI är en ledande global leverantör av tjänster inom IT- och affärsprocesser och Sveriges största inom IT-tjänster. Företaget finns i 40 länder och på ett 30-tal orter här i Sverige.

Snits ger studenter en bra start i karriären

. 
Snits, Samverkan Näringsliv och IT-studenter, är en samverkansgrupp som möjliggör utbyte mellan företag, Karlstads universitet och IT-studenter. Vi ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten.

Snits består av representanter för Altran, Askås, CGI, Elvenite, EVRY, Prevas, Redpill Linpro, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

Läs mer om SNITS här

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se