Med Internet of Things, menar man allt som man inte tidigare kopplade upp som till exempel klockor, leksaker och maskiner. Idag möjliggör nya radiotekniker att även de kan kopplas upp för att samla in och utbyta data.

– Det finns en enorm diversitet av smarta enheter både inom industrin och för konsumenter. Förra året satte räknade man med att det fanns 8,4 miljarder enheter och den siffran ökar hela tiden, säger Ola Lundqvist, senior software architect på Tieto.
– Det är ett spännande arbetsområde där det finns gott om utvecklingspotential, hintade han till studenterna.

Radioteknikerna som används är även de många och bestäms av den räckvidd som föremålet behöver för att fungera. För enheter i hemmet räcker ofta en kort räckvidd som Bluetooth medan exempelvis GSM är ett av de alternativ som är att föredra om det är långt mellan sändaren och den mottagande enheten.

Long Term Evolution Machine
Under lunchen presenterade Ola Lundqvist flera radiotekniker och olika former av återsändningar. Han gav även en närmre beskrivning av LTE-M, Long Term Evolution Machine, en ny radioteknik som introducerades 2016 och som han själv har arbetat med i två år.

– Det finns många fördelar med LTE-M och målet är att ersätta GSM som ju består av 20 år gammal teknik. LTE-M har bättre täckning och billigare terminaler än GSM, men det är svårare att hantera eftersom det är en utökning av standarden. Med flera användare blir det mer konflikter när fler terminaler ska samsas på en begränsad bandbredd. Dessutom så gör repetitioner det än mer komplicerat.

Tieto
Tieto är ett ledande IT-tjänsteföretag i norra Europa som erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. På Tieto arbetar drygt 500 personer med forskning och utveckling inom 4G och 5G. Företaget har även egna produkter som utvecklas inom Internet of things och 2/3/4/5G-området. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget har mer än 13 000 anställda i cirka 20 länder.

SNITS
SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet. Gruppen består av representanter för Altran, Redpill Linpro, CGI, Elvenite, Askås, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

Nästa SNITS-lunch äger rum den 6 december med Sogeti som värd.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se