Det lönar sig att aktivt nätverka och engagera sig under sin studietid – det var tydligt under årets IT-middag med SNITS. Varje år arrangerar SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) en middag för IT-studenter vid Karlstads universitet där de får möjlighet att knyta kontakter med lokala IT-företag.

Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet (SNITS) har under ett antal år inlett varje nytt läsår med en IT-middag för att möjliggöra för studenter att knyta kontakter i arbetslivet, och för företag att hitta sina framtida medarbetare. Under årets IT-middag deltog närmare hundra studenter och ett 20-tal företagsrepresentanter.

IT-studenter tar SNITS-vägen till jobb

Under middagen presenterades SNITS-företagen och de aktiviteter som SNITS erbjuder studenterna, samt goda exempel på hur SNITS kan fungera. Det var i år tydligt att SNITS ger resultat. Många av årets företagsrepresentanter är före detta studenter som tidigare deltagit vid SNITS olika aktiviteter, och flera av dem vittnade om hur det varit en hjälp på väg ut i yrkeslivet.

Katarina Rosberg (bilden) och Christofer Reinholdsson är två före detta studenter som haft hjälp av SNITS på vägen genom studier ut i arbetslivet. De båda är nyutexaminerade och har precis påbörjat var sitt yrkesliv på ett SNITS-företag.

”Jag har deltagit aktivt på SNITS-aktiviteter redan från första året av min utbildning”, berättade Katarina Rosberg. Katarina har läst IT-design med inriktning systemdesign och har sedan drygt en vecka jobbat på SNITS-företaget CGI. ”Första kontakten med arbetslivet fick jag just på en IT-middag när jag precis börjat studera. Utöver IT-middag med SNITS så har jag även deltagit vid SNITS-luncher, HotSpot och i mentorsprogrammet.”

SNITS ger studenter kontakt med företagen

Christofer Reinholdsson, nyutexaminerad från Dataingenjörsprogrammet och nyanställd på SNITS-företaget Sogeti har precis som Katarina varit aktiv inom samverkansgruppen. ”SNITS har hjälpt mig att skapa kontakter i näringslivet och gett mig en bättre inblick i vad företagen gör”, sa Christofer. ”Jag lyssnade på Sogeti vid en SNITS-lunch och anmälde mig sen till mentorsprogrammet. Där fick jag en mentor från Sogeti vilket ledde till att jag även gjorde mitt examensarbete där”, berättade Christofer.

SNITS-gruppen består av representanter för elva Compare-företag – CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Ninetech, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, XLENT och ÅF. Under IT-middagen fick studenterna lära känna dessa företag bland annat genom speedpresentationer på temat projekt.

SNITS ger företagen kontakt med studenterna

Även företagen har stor nytta av att engagera sig i SNITS. Många av de elva SNITS-företagen har genom sitt engagemang bland annat hittat nya medarbetare. ”Sogeti har anställt ett 10-tal medarbetare genom att bland annat delta i mentorsprogrammet samt ta emot examensarbetare”, berättade Christofer Reinholdsson, Sogeti.

Företagen har också genom SNITS möjlighet att få insyn i utbildningarna samt till viss del vara med och påverka deras innehåll.

Caj Rollny, delägare och konsultchef på iBiz Solutions berättade om hur det var när han studerade Dataingenjörsprogrammet innan SNITS fanns. ”Vi studenter arrangerade bland annat en IT-arbetsmarknadsdag och vi blev bjudna till företagen på studiebesök men det fanns ingen samordning då som det gör nu genom SNITS.”

Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet SNITS består av representanter från lokala IT-företag, Stiftelsen Compare Karlstad, Informatik och Datavetenskap vid Karlstads universitet samt studentföreningen Linda. Utöver IT-middag med SNITS arrangerar gruppen även lunchmöten, studiebesök, mentorskap, studiesocial aktivitet och gästföreläsningar.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/

Prevas
Regementsgatan 21B
65340, Karlstad

+46 54 14 7424

johan.lindqvist@prevas.se

http://www.prevas.se/

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/

Stamford
Tynäsgatan 2
65216, Karlstad

+46(0) 54- 137990

info@stamford.se

http://hem.stamford.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!