Hallå där, Katarina Groth…

… ni har haft avslutning på årets mentorprogram för IT-studenter. Hur gick det?
– Det gick väldigt bra och vi hade det trevligt.


Foto: Linn Malmén
– Jag är ute bland IT-studenterna och informerar inför nästa års mentorprogram och har redan nu fått in 35 anmälningar. Det känns lovande.

Adepterna, mentorerna och jag träffades för att prata om Mentoråret som gått. Vad vi har gjort från den första träffen med information för studenterna på universitetet fram till idag. Vi gick även igenom utvärderingen som både adepter och mentorer har möjlighet att svara på. De som svarat på undersökingen har överlag varit nöjda – jättekul.

Hur många mentor-adeptpar har ni haft igång?
– I år har mellan 20 och 25 par varit aktiva under hela året.

Hur har du upplevt intresset?
– De studenter startade programmet var verkligen intresserade av att få en mentor och ta del av hur yrkeslivet efter examen kan se ut. Det är väldigt mycket upp till studenterna vad det blir av programmet. Det är ju de som ska vara den drivande parten och det är viktigt att studenten, adepten, är medveten om. Så även om det är en mindre del av de som går IT-utbildningarna som deltar i mentorprogrammet, så är de som deltar verkligen intresserade. Sedan, när terminen pågår för fullt så var det också en del adepter som kände att det var svårt att pussla ihop studierna med att träffa mentorn. Det framkom i utvärderingen.

Vad är den vanligaste kommentaren?
– ”Jättebra”! Och när studenterna förklarar vad ”jättebra” innebär, så har flera sagt att det ger en inblick i hur yrkeslivet efter examen kan se ut, hur innehållet i de kurser de läst fungerar i praktiken och vilka kurser som kan vara bra att läsa inför framtida anställning. För flera av studenterna har programmet också lett till att de kommer att göra sina examensarbeten hos mentorföretaget eller skriva sin uppsats för företaget.

Hur fungerar samarbetet med företagen?
– Snits-företagen är stommen i mentorprogrammet. Det är ett 10-tal företag i IT-branschen som finns inom Compare. Företagen ställer alltid upp med engagerad personal, som tycker att det är kul och givande att vara mentor. Därutöver har vi även mentorer från andra företag. Här är Compare med och stöttar upp med information på sin webb när det är tid för oss att rekrytera mentorer. Förutom IT-företag har vi även mentorer från Landstinget i Värmland och Karlstads kommun med. Jag är ute bland studenterna och informerar inför nästa års mentorprogram och har redan nu fått in 35 anmälningar. Det känns lovande.

Följ vad som händer inom Snits på Facebook