IP Station (f.d. NellPat), med huvudsäte i Hagfors, arbetar bland annat med patentadministration åt företag inom olika branscher. Att snabba upp ärendehanteringen och ge utökad service till kunderna är något som är högprioriterat.

Tillsammans med Sogeti har IP Station nu skapat en webbportal med hjälp av molntjänster från Microsoft som innehåller självbetjäningstjänster för IP Stations kunder. Detta innebär även kvalitetssäkrade leveranser av IP Stations tjänster och ger en effektiv överblick av pågående ärenden för företagets kunder. En enkel och säker access till kundportalen sker via BankID.

─ Vi digitaliserar vår verksamhet för att vara konkurrenskraftiga, snabbare och göra våra kunder ännu mer nöjda. Vår nya självbetjäningsportal är en del i det arbetet och vi har fått positiv feedback från våra kunder sedan lanseringen. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Sogeti och att vi kunnat dra fördel av en stor spelare på IT-marknaden med verksamhet nära oss, säger vd Eva Bartley Persson på IP Station.

─ Vi drivs av att skapa affärsnytta för våra kunder och deras kunder. IP Station är ett expansivt och framåtlutat företag med ständig blick på horisonten. Vi är glada över att på kort tid kunnat hjälpa IP Station vidare på deras digitaliseringsresa. Som ett stort företag med verksamhet på 21 orter runt om i landet känns det alltid extra inspirerande att stötta en lokal kund, säger Sofia Tönnberg, ortschef på Sogeti i Karlstad.

Utöver den nya webbportalen så har Sogeti även skapat en integrationslösning för att hämta och hantera data från andra system.

─ Integrationslösningen passar kunder som har behov att hämta och skriva data i realtid från datakällor som finns lokalt installerade bakom brandväggar hos kunden, utan att man behöver migrera hela sin befintliga lösning. Idag handlar allt om att använda sin data smart och prediktivt och att öka kundnöjdheten. IP Station har tagit stora kliv framåt på den resan, avslutar Sofia Tönnberg.

För mer information besök: www.sogeti.se/refipstation

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/