Sätterstrand Business Parks datacenter – som byggts av Coromatic – är ett av de första i Sverige som belönas med EU-certifiering för energieffektivisering med fokus på hållbarhet.

”Jätteroligt, det här visar att både Värmland och Sverige håller högsta Europaklass när det kommer till hållbara IT-lösningar”, säger Pernilla Uddh, vd på Sätterstrands Business Park.


Så här ser en av datorhallarna ut.

Sätterstrand Business Park på Hammarö är, tillsammans med Stockholms Läns Landsting, det första i Sverige att godkännas enligt EU:s code of conduct. Förutom att centret är byggt med hållbarhet i fokus krävs även ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla hållbarhetsambitionen samt att att man jobbar aktivt för att sprida kunskapen vidare till andra företag och organisationer.

”Det här är ett viktigt steg i rätt riktning, både för Sätterstrand och för branschen i stort. I framtidens upphandlingar kommer IT-miljö och hållbarhet att vara en självklar del, därför är vi stolta över att ligga steget före. Vi ser fram emot att uppmuntra och stötta andra företag att gå i samma riktning”, fortsätter Pernilla Uddh.

Det datacenter som certifierats är en co-locationhall som bland annat använder frikyla istället för kylaggregat och värmeåtervinning för uppvärmning av kontorslokalerna. Dessutom är Sätterstrand ett av få datacenter som erbjuder likström.

Datacentret byggdes av Coromatic år 2009.

”Vi har varit med från början och hittat lösningar för att tillgodose Sätterstrands höga krav på grön IT. Vi känner till visionen och är därför särskilt glada över certifieringen, något som nu placerar Värmland på Europakartan över hållbar företags-IT”, säger Thomas Wunger – VD Coromatic AB.

Sätterstrands Datacenter på Hammarö.