SAST Värmland – lokalföreningen inom Swedish Association for Software Testing (SAST) – har hållit Q-möte på Compare Testlab med Torbjörn Ryber som föredragshållare.

Torbjörn Ryberg – föredragshållare, utbildare och författare och närmast något av en ikon på den svenska testhimlen – talade om ”Utforskande testning”.

Men först uttryckte han sin glädje över att SAST Värmland bildats som förening. ”Kul att föreningen fortsätter att växa”, sade Torbjörn som själv varit ordförande i SAST Stockholm under några år: ”När jag började hade föreningen 1.000 medlemmar – idag är det 3.000 i landet vilket är glädjande”.

Torbjörn Ryberg berättade om sina erfarenheter av utforskande testning och konstaterade: ”Det går inte att testa som man gjorde för 15 år sedan – nu gäller det att tänka utanför de traditionella kravspecifikationerna”. Och han gav exempel på hur han använder User Story: ”Utgå från hur systemet ska användas – vilka målgrupp, kontext, behov och effekt du är ute efter”.

På frågan om hur man blir en bra testare svarade Torbjörn: ”Man måste vara nyfiken och våga tänka utanför de givna specifikationerna”. Och han betonade vikten av att vara en positiv kraft i projektet: ”Som testare får man aldrig håna den utvecklare som gör fel – bara se möjligheterna i att samarbetet med utvecklare gör systemet bättre”.

Q-mötet inleddes med att mötets värd Compare Testlab presenterades av Sven Wedemalm (Compare Testlab) och Stefan Lindskog (Karlstads universitets avdelning för datavetenskap).

”Compare Testlab är en miljö och infrastruktur för test av programvara som utvecklas inom ramen för Compare Business Innovation Center (C-BIC) – ett offentligt finanisierat projekt som drivs gemensamt av Compare och Karlstads universitet”, förklarade Sven Wedemalm och betonade vikten av delaktighet: ”Det här är en möjlighet för alla som är intresserade av test att vara med och fylla den här miljön med ett bra innehåll”.

Ny professor i test, publik emulator (KauNet), testbädd för trådlöst nät (KauMesh) och ny distanskurs i testning var några av de konkreta resultat i samarbetet kring Compare Testlab som Stefan Lindskog berättade om: ”Samarbetet med näringslivet genom Compare är viktigt – inte bara för forskningen utan även för våra studenter”, sade han.