Samverkan mellan universitetet och näringslivet lönar sig. Det ger både jobb – och gör att regionen fortsätter att växa. Ett bra exempel är BAM54, varumärkesbyrån som gav tre Karlstadstudenter jobb nästan direkt efter examen.

Fram till 2006 titulerade sig BAM54 som reklambyrå, men med tankarna på att kunna utveckla ett eget DMS-verktyg svidade företaget om. Under ledning av bröderna Jonas och Mikael Dahlgren, som äger företaget, blev BAM54 istället en varumärkesbyrå som behövde nya arbetskamrater. 

Lösningen blev – nyexaminerade studenter. Genom kontakter på Karlstads universitet fick Jonas nys om duktiga studenter. Daniel Hjellström, som studerade Webb och multimedia, sökte sig till BAM54 och hade kompetensen som varumärkesbyrån behövde: en programmerare med koppling till webbutveckling och som kunde bygga hemsidor. 
– Daniel fick jobb direkt. Han var på intervju strax efter examen, berättar Jonas. Han hade olika kompetens som vi behövde för att kunna åstadkomma mer kring den satsningen vi gjorde och för att bygga det system vi ville. Daniel är inte kvar på BAM54 idag, men varumärkesbyrån har varit arbetsplats för ytterligare två studenter från Karlstads universitet. 

Viktigt för Karlstad”

Björn Grunde och Johannes Nyberg drev eget efter examen och när de sökte jobb sökte de det tillsammans.
– De såg sig som ett team, berättar Jonas. De kompletterade varandra och sökte därför uppdrag tillsammans. Men det fanns bara en tjänst – och den gick till Björn. Johannes blev kvar på BAM54 på praktik under två månader, men har sedan dess gått vidare från företaget. Björn jobbar fortfarande kvar, 
– Samtliga tre killar, Daniel, Johannes och Björn, har varit på samma företag och det är kul. De är inflyttade från andra städer, men bor kvar och jobbar i Karlstad idag – och det är viktigt både för Karlstads universitet och för Karlstad. Jonas pratar om vikten av att som företagare ha god kontakt med universitetet både för att hitta den rätta kompetensen – och för att ha kvar den: 
– Karlstad har målbilden 100 000, men om inte vi i näringslivet tar till oss och öppnar för praktik och samarbete är det svårt för studenterna att få jobb. 

Här kan du läsa hela artikeln 

Jonas Dahlgren

CEO and Senior Brand Advisor

+46 54 10 28 14
+46 708 55 35 35
jonas.dahlgren@bam54.se

BAM54®
Hybelejens gata 2
65340, Karlstad

+46 54 10 28 10

info@bam54.se

https://www.bam54.se/