”Det finns stora möjligheter att som svenskt bolag göra bra affärer i Norge – och ännu större om Compare-företagen gör det tillsammans”, hävdar Lars Larsson på Redpill Linpro – ett av flera svensk-norska företag i Compare.

Redpill Linpro tar som Compare-företag nu initiativet till en gemensam satsning på IT-marknaden i Norge. ”Genom samverkan kan vi skapa bättre förutsättningar för alla – hjälpa varandra, lära av varandras misstag och hitta gemensamma affärsmöjligheter”, förklarar Lars Larsson.

”Vi i Värmland har en rad ’compare-ativa’ fördelar jämfört med Stockholms-företagen som vi bör utnyttja”, säger han: ”Flera Compare-företag är redan verksamma på den norska marknaden – vi borde samlas till en gemensam workshop för att diskutera möjligheterna”.

Redpill Linpro – med huvudkontor i Karlstad – är Nordens största bolag för professionella tjänster kring Open Source. Företaget har 180 anställda i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stavanger, Karlstad and Helsingfors. Redpill Linpro har nyligen etablerat ett nytt driftcenter i Sätterstrand Business Park på Hammarö – bland annat för att möta den ökande efterfrågan på miljövänlig datadrift men också för att det är billigare än i Norge.

”Vi är på väg ur lågkonjunkturen och efterfrågan ökar stadigt – men ökad konkurrens från lågkostnadsländer och Cloud Computing förändrar spelreglerna för många företag”, fortsätter Lars Larsson. ”Kundernas ökade fokus på time-to-market och agila utvecklingsmodeller gör att svenska bolag kan möta hotet i viss utsträckning – och IT-företagen i Värmland har fördelar på den norska marknaden”.

# Den norska ekonomin är urstark – och kommer så att fortsätta vara, enligt alla prognoser.
# Oslo har samma “besluts- och huvudkontorskoncentration” i Norge som Stockholm har i Sverige.
# Oslo är “Karlstads närmaste huvudstad” – bara Bohuslän och Dalsland har lika nära, men de har inget Compare.
# Osloborna har generellt en positiv syn på svenskar i allmänhet och Värmland i synnerhet – även i IT-sammanhang.
# Prinivån för konsulttjänster är högre i Oslo jämfört med exempelvis Stockholm.