COOPS blir REM när samarbetet mellan Compare och The Paper Province går in i en ny fas med visionen att skapa ett globalt kunskapscenter inom området fjärrstyrning av processer i pappersindustrin. 

”Boka den 21 september redan nu för ett gemensamt visionsseminarium i Karlstad för att hitta ’framtidsområdet’ inom fjärrstyrning som vi tillsammans med Karlstads universitet kan jobba vidare med”, säger Mikael Lundström (Compare) som är projektledare för REM. REM (Remote Electronic Monitoring) är en fortsättning på COOPS (Compare och Paper Province i Samarbete) – ett projekt för att identifiera potentiella områden där de två dominerande klustren i Värmland kan utveckla nya affärer tillsammans.

”Ett av de områden för gemensamma projekt som identifierades handlade om fjärrstyrning av processer i pappers- och massaindustrin”, förklarar Mikael Lundström. ”Här finns behov vid pappers- och massatillverkning samtidigt som det finns teknik och erfarenheter från ICT-branschen”.

Mikael Lundström och C-G Salomonsson vid kartongpilotmaskinen

Compare och The Paper Province driver sedan tidigare projekt inom sina respektive verksamheter för att främja samverkan, kompetensförsörjning ocn affärsutveckling. De båda klustren har också etablerat egna innovativa miljöer för affärsutveckling – dels Compare Testlab för oberoende test av ICT-system; dels The Packaging Greenhouse med tillgång till en kartongpilotmaskin för test av komponenter, metoder och utbildning.

”Med ambitionen att koppla ihop de båda klustren och deras innovativa miljöerna inleder vi genom REM-projektet en ny fas i det klusterövergripande samarbetet som ska stärka våra företags konkurrenskraft på en global marknad”, betonar Mikael Lundström. Han har tillsammans med Susanne Öhman och C-G Salomonsson på The Packaging Greenhouse genomfört en kartläggning av nuläge och befintliga tekniska lösningar.

”Pappers- och massaindustrin står inför många och stora utmaningar på en global marknad med extremt tuff konkurrens – därför är det avgörande för The Paper Province-företagen i regionen att kunna effektivisera och kvalitetssäkra sina produktionsprocesser mer än sina konkurrenter”, fortsätter Mikael Lundström och förklarar att Compare-företagen har en liknande konkurrenssituation: ”Kan vi göra något tillsammans gynnar det affärerna och konkurrenskraften för både Compare- och The Paper Province-företagen”.

REM-projektet drivs under 2010 med ekonomiskt stöd av Tillväxtverket och Region Värmland. Syftet är att identifiera och definiera en inriktning som ska kunna vidareutvecklas i ett fortsättningsprojekt under 2011-2012.

”Remote Electronic Monitoring är ett stort och brett område där vi i samverkan med våra företag ska hitta den spetsinriktning vi ska koncentrera oss på”, berättar Mikael Lundström: ”Och det är därför vi redan nu går ut med en inbjudan till ett gemensamt visionsseminarium den 21 september”.

Visionen är att skapa ett globalt kunskapscenter i Karlstad inom området med verktyg och metoder för att styra och övervaka en processindustri oavsett fysiskt avstånd. Målet för projektet är att år 2012 kunna producera en rulle papper i kartongpilotmaskinen hos The Packaging Greenhouse på distans från Compare Tetslab på Hammarö.

”Ytterst handlar det om att utveckla ett kunskapssystem med expertkunskap inom processtyrning och processoptimering kombinerad med en rad andra kompetensområden”, berättar Mikael Lundström som betonar vikten av samverkan: ”Vi vänder oss till de som har direkt nytta av detta – det vill säga företag och institutioner som arbetar med mätning, övervakning och remote drift. Ett REM-center med spets kan locka nationella och internationella aktörer – och det kan öka möjligheterna att placera framtida driftcentraler för processindustri i regionen”.