Tack vare FOKUS Tillväxtstyrning kommer vi från i höst 2019 att ha möjlighet att hjälpa er att styra mot era långsiktiga mål. Och bryta ner dem för att få dem mätbara. På årsvis bas ner på månadsvis styrning. I flera fall också till veckovis nivå.

Skomakarens barn…eller?

Vi har fått frågor om det är så att vi på Nya Ekonomikompetens också kommer att styra utvecklingen baserat på FOKUS Tillväxtstyrning? Svaret är ’ja’ på den frågan.

Samtidigt är delar av det som ingår i FOKUS Tillväxtstyrning, parametrar vi redan använder för vår tillväxt. Från att hösten 2017 ha startat upp och knappt haft någon omsättning alls det året, hade vi 2018 en omsättning på drygt 2,5 msek. Nu, våren 2019, har vi nått ca. 5-6 msek (proforma) i omsättning på årsbasis. Och är åtta kvalificerade konsulter.

Vår tillväxt har vi fått till, i hög grad, tack vare att vi styr verksamheten för tillväxt. När vi i höst kan använda FOKUS Tillväxtstyrning, tror vi att vi kommer kunna höja tillväxttakten ytterligare.

DI-Gasellföretag

Ett av våra uttalade mål med Nya Ekonomikompetens är att bli DI-Gasell företag. Första året vi har möjlighet att bli detta är 2022 (baserat på 2021 års räkenskaper) eftersom det krävs att verksamheten varit igång minst 5 år.

Som ett led i tillväxtstyrningen mot att bli DI-Gasellföretag får vi även med lönsamhetsstyrning, sunda finanser etc. eftersom även det är kriterier för utmärkelsen.

Vi på Nya Ekonomikompetens vill veta vad som krävs av oss redan den här veckan såväl som nästa månad för att vi skall nå våra långsiktiga mål. Och vi vill snabbt få fram signaler för när/om vi avviker från vägen mot målen. Därför kommer vi även själva att använda FOKUS Tillväxtstyrning.

Vilka företag är målgruppen?

FOKUS Tillväxtstyrning kommer att kunna appliceras på olika typer av företag i olika storlekar. Initialt kommer vi att börja erbjuda tillväxtstyrningen till tjänste-  och projektorienterade företag.

Målföretag är initialt t.ex. IT-bolag, produktions-/reklam-/webbyråer, entreprenad- och byggföretag, konsultbolag etc.

Den här typen av företag har ofta likheter med oss själva på Nya Ekonomikompetens. Det gör även att vi kan skapa ökade förutsättningar att växa tillsammans.

Genom att börja fokusera på den här kategorin av företag, skapar vi samtidigt en bas för att kunna använda olika nycklar och utvecklingsdelar med jämförelser mellan företag inom kategorin (utan att för den sakens skull riskera något sekretessmässigt mellan kundföretag).

Vad sker härnäst?

Även om företag redan nu kan anmäla intresse för FOKUS Tillväxtstyrning, väljer vi att starta med max en handfull kundföretag i höst. Vi vet att det är mycket att göra efter sommarsemestrarna och är mycket noga med att också i fortsättningen leverera våra tjänster med kvalitet.

Är ni nyfikna på FOKUS Tillväxtstyrning men kanske inte vill anmäla ert intresse innan ni vet mer, går det också bra att sätta upp sin mailadress och få del av kommande information om FOKUS Tillväxtstyrning. Maila till info@nyaek.se med rubriken ’Information om FOKUS Tillväxtstyrning’.

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se