Den gånga helgen avslutades rallycross-EM i Höljes – Värmlands största idrottsevenemang. I år tillfördes tävlingen ytterligare en dimension, när vanliga bilister bjöds in att tävla om vem som är den smartaste bilföraren. I samarbete med det internationella bilsportförbundet FIA kunde alla som ville med hjälp av appen FIA SDC (Smart Driving Challenge) koppla upp sig för att få data kring hur säkert och hållbart de kör. De 100 ”smartaste” förarna belönades med biljetter till motorfesten i Höljes.

Satsningen är en del av projektet ”Innovationsarenor Besöksnäringen”, en branschöverskridande satsning som genomförs av Visit Värmland och Compare. Syftet är att genom innovation och digital teknik stärka attraktionskraften i den värmländska besöksnäringen – och bidra till en grön och digital omställning i sektorn.

– Idén om samarbetet med Höljes framkom efter en bra dialog med Torsby kommun, Höljes RX och FIA. Kan ett sådant här initiativ genom gamification bidra till att besökarna kör mer hållbart och säkert, så skulle det kunna skalas upp till fler besöksmål, säger Anders Solberg, Innovation Manager på Compare.

Plattformar till nytta för fler aktörer

Idén speglar huvudsyftet med projektet: att skapa digitala plattformar som många olika aktörer kan dra nytta av.

– En utbyggd version av en digital tjänst som belönar hållbart resande skulle också kunna ge besökare information om olika rutter. Det skulle i sin tur kunna bidra till nya möjligheter att marknadsföra besöksmål bortom de mest trafikerade vägarna, säger Anders Solberg.

Skogarna och historien i Mattila kan få nytt liv med stöd av ett digitalt lager.

Parallellt pågår flera andra initiativ i projektet för att med stöd av digital teknik förnya besöksnäringen och skapa nya upplevelser. Bland annat en satsning på en virtuell rundvandring på Mårbackas övervåning, för att inkludera besökare med olika funktionsvariationer. Den digitala upplevelsen av Selma Lagerlöfs miljöer skulle på sikt kunna öppna upp för fjärrturism, där även andra platser kan tillgängliggöras digitalt för en större publik.

Digitalt lager i finnskogarna

Ett tredje initiativ pågår i finnskogarna runt Mattila i nordvästra Värmland. Just nu görs en stor inventering av de finländska invandrarnas historia och kulturarv.  Idén bygger på att digital teknik kan bidra till att levandegöra berättelser om hur både människornas tillvaro och miljöerna har förändrats över tid. På sikt är planen att skapa ett koncept där vandringsleder, mat och övernattning vävs samman med det digitala för att skapa en helt ny upplevelse av miljöerna.

– Projektet handlar till stor del om att stötta besöksnäringen med att våga ta steget och tänka innovation. Höljes, Mårbacka och Mattila är bra exempel på det där vi börjar i liten skala, men där det finns storslagna visioner, säger Anders Solberg.

Mer om projektet
Satsningen möjliggörs av att Region Värmland och Tillväxtverket har beviljat stöd till det tvååriga projektet ”Innovationsarenor Besöksnäring”. Projektet är en del av React – EU, en insats inom EUs regionalfond som bidrar till att stärka små och medelstora företag efter Coronapandemi i Norra Mellansverige.

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss