Bakgrund:

Polarbröds intranät togs fram 2011 med Episerver som plattform. Det hade fungerat som en plattform för nyheter, länkar och företagsövergripande information, men på senare år hade intranätet blivit allt mindre använt.

Det fanns ett stort behov av att kommunicera med koncernens medarbetare via ett mer livligt och funktionellt intranät. Ambitionen var att stegvis skapa ett intranät som stöttar samverkan, delaktighet och engagemang. Intranätet skulle också effektivisera arbetet i organisationen och möjliggöra en levande och stark internkommunikation genom ny funktionalitet.

Lösning:

Sogeti fick i uppdrag att genomföra en förstudie och valde att använda ett arbetssätt baserat på UX, strategi och som var hypotesdrivet där idéer och design löpande testades och verifierades mot målgruppen genom intervjuer och workshops.

Förstudien visade att förankrings-processen och förändringsledning var av lika stort värde som utveckling av ett nytt intranät om man skulle uppnå de effekter man ville.

För införandet tillhandahöll Sogeti både experter inom UX, men också förändringsledning parallellt med att lösningen Sogeti Smart Workspace implementerades.

Resultat:

Resultatet av projektet är ett mobilanpassat intranät som alla anställda i Polarbrödskoncernen kommer åt via sin mobil eller från sin PC. Det innebär att alla medarbetare får samma information samtidigt. Dessutom kan de få push-notiser när något nytt har hänt.

Nu har alla även möjlighet att ta del av information via TV-skärmar och de digitala anslagstavlorna, vilket gör alla delaktiga. Polarbröd har nu en plattform för att tillhandahålla en digital arbetsplats till alla anställda. Polarbröd berättar mer i videon:

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65340, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/